THE FOUR KEY PRINCIPLES
IN BIOETHICS…

21.05.2018.

Katedra za Pravo u četvrtak 24. maja 2018.godine organizuje gostujuće predavanje pod nazivom “THE FOUR KEY PRINCIPLES IN BIOETHICS AND THE ISSUE OF AUTONOMY” (Četiri glavna bioetička načela i problem autonomije)
Predavač: dr Evangelos Protopapadakis
Docent Filozofskog fakulteta Kapodistrijskog Univerziteta u Atini,
Šef UNESKO katedre za bioetiku u Grčkoj

Predavanje će se održati u svečanoj sali fakulteta (I sprat, broj 116) sa početkom u 12:30 časova. Prevod je obezbeđen.
Interaktivna radionica
“Intercultural intelligence”

16.05.2018.

U sredu 16. Maja katedra za engleski jezik našeg fakulteta orgaizuje interaktivnu radionicu pod nazivom “Intercultural intelligence”.
Radionicu će održati Jean Linehan, gostujući predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Radionica se održava u učionici 316 (III sprat), na fakultetu u Novom Sadu, u period od 12:30 do 14:00 sati.
ELTA konferencija za
nastavnike

11-12.05.2018.

Kao plod dugogodišnje saradnje katedre za engleski jezik našeg fakulteta i ELTE (udruženja nastavnika engleskog jezika) ove godine naš Fakultet je sponzor i partner konferencije u organizaciji ELTE.
Konferencija se održava 11. i 12.maja u Beogradu, i okuplja nastavnike engleskog jezika iz cele Srbije. Na konferencije će učestvovati i određen broj studenata engleskog jezika sa završnih godina a sam fakultet će se predstaviti sa svojim izdanjima iz oblasti engleskog jezika.
Sudsko-medicinsko
utvrđivanje uzroka smrti

10.05.2018.

U četvrtak 10.maja, u organizaciji katedre za Bezbednost i kriminalistiku biće organizovano gostujuće predavanje pod nazivom: “Susko-medicinsko utvrđivanje uzroka smrti”.
Predavanje će održati dr Ljubiša Božić, sudski medicinar I stalni sudski veštak, koji je u svojoj profesionalnoj karijeri izvršio više hiljada obdukcija.

Predavanje će se održati na fakultetu u Novom Sadu u amfiteatru na I spratu od 12:30 do 14:00 sati.
Takođe, predavanje će biti održano i u nastavnom centru u Nišu i to u petak 11.maja u amfiteatru fakulteta u Nišu,u periodu 14:00 do 16:00 sati.
Seminar za nastavnike
engleskog jezika

09.05.2018.

Dugogodišnji partner katedre za engleski jezik našeg fakuleta, izdavačka kuća “Pearson Education” organizuje seminar za nastavnike i profesore engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama.

Seminar će se održati u sredu 9. maja na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u amfiteatru na I spratu, u period od 14 do 17 sati.
Žrtve kriminaliteta: posledice, potrebe…

08.05.2018.

U utorak 8.maja, dr Sanja Ćopić, istraživačica u Viktimološkom društvu Srbije i viši naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja održaće gostujuće predavanje pod nazivom “Žrtve kriminaliteta: posledice, potrebe i značaj podrške i zaštite”.

Predavanje će se održati u amfiteatru na I spratu i traje od 12:30 do 13:30.
200 godina od rođenja
Karla Marksa

08.05.2018.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Vojvođanska politikološka asocijacija organizuju tribinu pod nazivom: „200 godina od rođenja Karla Marksa“ koja će se održati u utorak 8.maja.
Na tribini će učestvovati: Alpar Lošonc, Andrea Ratković, Duško Radosavljević, Mladen Perić i Ivan Radenković, moderator tribine je Radivoje Jovović.

Tribina se održava na fakultetu u amfiteatru na prvom spratu sa početkom u 18:00 sati..
Forenzički tretman lica mesta kod nasilja…

26-27.04.2018.

U nastavnom centru u Nišu, održan je dvodnevni seminar sa temom „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda”. Seminar je održan na fakultetu kao nastavak dugogodinje saradnje Nacionalno kriminalističko-tehničkog centra i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Seminar je realizovan u okviru Švedsko – Srpskog policijskog saradničkog programa. U toku je realizacija projekta „Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta 2016 – 2018 – SweSe III“. Jedan od dva stuba projekta je podizanje nivoa forenzičke obrade lica mesta kod krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda i oblasti protiv braka i porodice (nasilje u porodici)

Na seminaru su učestvovali predstavnici sudova i tužilaštva, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad, policije iz Švedske i Srbije, kao i nevladine organizacije koje se bave problematikom rodno zasnovanog nasilja.
Svi učesnici su nakon završetka seminara dobili sertifikat o učešću.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /hosting/user/fpps/flv.edu.rs/www/userdata/wp-content/themes/flvtheme/template-parts/content.php on line 58