Konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih studija FLV za upis u školsku 2023/24. godinu

Fondacija „Lazar Vrkatić“ Novi Sad , Bulevar Oslobođenja, br. 76,
na osnovu odluke Upravnog odbora od 22.08.2023. godine raspisuje:
KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodelјuje stipendije za upis u II, III i IV godinu osnovnih
akademskih studija u školskoj 2023/2024. godini na Fakultetu za pravne
i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Fondacija dodelјuje 30 stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine.

Uslovi za dobijanje stipendije:
– Položeni svi ispiti iz školske 2022/2023. godine na Fakultetu za pravne i
poslovne studije dr Lazar Vrkatić zaključno sa ispitnim rokom oktobar II.

Konkurs je otvoren do 10.10.2023.godine.

– On-line formular za prijavu na konkurs možete pronaći ovde,
– Možete preuzeti Prijavu za podnošenje molbe u obliku ”MS Word” dokumenta i popunjenu prijavu poslati na sledeću e-mail adresu: office@lazarvrkatic.org

Rezultati konkursa biće objavlјeni 13.10.2023. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ – www.lazarvrkatic.org. U Novom Sadu, 22.08.2023. godine. Predsednik upravnog odbora Ivana Vrkatić


Ispitni rokovi: Septembar i Oktobar

Dragi studenti,

septembarski ispitni rok počeo je 21. avgusta i traje do 02. septembra.
Sledeći, oktobarski rok počinje 11.09. i traje do 23.09.
Ispite za oktobarski rok možete prijaviti od 04.09. do 08.09.2023.
OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU PRISTUPNOG PREDAVANJA

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za użu naučnu oblast Anglistika, koji su se prijavili na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, održaće se 24. 08. 2023. godine sa početkom u 13 časova na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.
Tema pristupnog predavanja je: Prikaz ženskih likova u američkom í britanskom univerzitetskom romanu pedesetih godina XX veka

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof. dr Isidora Votls, vanredni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union, uža naučna oblast: Anglistika, predsednik Komisije;
2.Prof. dr Ana Sentov, vanredni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Uniona, uža naučna oblast: Anglistika, član Komisije;
3.Doc. dr Dragana Gak, docent Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Anglistika i jezik struke, član Komisijë.

Kandidati koji su se prijavili na konkurs:
1. Dr Milica Radenović
Pristupno predavanje je otvoreno za javnost.

Dekan Fakulteta
Prof dr Jasmina Nedeljković

Novi Sad, 14.08.2023.
Drugi upisni rok 2023/24

02.08.2023.

Za smerove OAS Pravo i OAS Engleski jezik u Novom Sadu za upis u I godinu, biće organizovan prijemni ispit 28. 08. 2023. godine u 10 časova.
Informacije o upisu mogu se dobiti radnim danima od 10 do 13 časova u prostorijama Fakulteta ili pozivom na brojeve telefona 021/4727-884 i 021/6623-111.

Za smer OAS Bezbednost i kriminalistika u Nišu za upis u I godinu, biće organizovan prijemni ispit 28. 08. 2023. godine u 10 časova.
Informacije o upisu mogu se dobiti radnim danima od 10 do 13 časova pozivom na broj telefona 018/294-220.

Obaveštavamo vas da je u prvom upisnom roku završen upis na smerovima OAS Poslovna psihologija i OAS Bezbednost i kriminalistika u Novom Sadu.