Tribina – Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture

27.02.2019.

Danas jer na našem fakultetu u Novom Sadu održana prezentacija projekta “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”

Veliki broj studenata koji se odazvao pozivu na tribinu imao je priliku da čuje od Radeta Delibašića iz Fondacije “Novi Sad 2021” šta je Evropska prestonica kulture i koliko ova titula znači za Novi Sad. Vojislav Prkoslovački iz Novosadskog volonterskog servisa upoznao je studente sa ulogom volontera i načinima na koje mogu da se uključe u projekat.

Tribina je organizovana nakon potpisivanja sporazuma o saradnji između našeg fakulteta i Fondacije “Novi Sad 2021”.
Tribina – Lazar Vrkatić – Život i delo

26.02.2019.

U nastavnom centru u Nišu je povodom jubileja od objavljivanja sabranih dela Lazara Vrkatića i dana Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održana tribina Lazar Vrkatić – Život i delo.

Na tribini su govorili prof.dr Duško Radosavljević, prof. dr Boris Kršev i prof.dr Slobodan Marković

Na događaju je upriličena dodela zahvalnica i poklona stipendistima Fondacije Lazar Vrkatić.
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /hosting/user/fpps/flv.edu.rs/www/userdata/wp-content/themes/flvtheme/template-parts/content.php on line 58

Potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom u Skoplju

15.02.2019.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Filozofski fakultet Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skoplja potpisali su sporazum o saradnji 15. februara 2019. godine.

Delegacija našeg fakulteta bila je u trodnevnoj poseti Skoplju, kojom prilikom je održano nekoliko sastanaka sa upravom i nastavnicima Filozofskog fakulteta državnog univerziteta u Skoplju. Prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Radivoje Jovović, prodekan za nastavu prof. dr Milan Živković, predstavnica Osnivača Ivana Vrkatić, i asistentkinja Sonja Dragović Sekulić sastali su se sa dekanom Filozofskog fakulteta prof. dr Ratkom Duevom, prodekankom za međunarodnu saradnju prof. dr Majom Gerovskom Mitev, i prodekanom za nastavu prof. dr Oliverom Bakreskim.

Predstavnici ovih institucija složili su se da ova poseta otvara vrata različitim akademskim aktivnostima, te da će se u narednom periodu sprovesti konkretni oblici saradnje na korist studenata i nastavnog osoblja oba fakulteta.
Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

18.02.2019.

Broj: 66/19
Novi Sad, 11.02.2019.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Teorijska i primenjena psihologija, koji se prijavio na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održaće se u ponedeljak 18.02.2019. sa početkom u 13 časova.

Tema pristupnog predavanja je: „Motivacija za učenje prema Teoriji samoodređenja“

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof.dr Ružena Šimonji Černak, vanredni profesor, Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast Psihološke nauke, predsednik Komisije.
2.Prof. dr Veljko Đurić, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast Teorijska i primenjena psihologija, član Komisije.
3.Prof. dr Jasmina Pekić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast Psihologija, član komisije.
4.Prof.dr Mirjana Franceško, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar

Kandidat: Dr Dušana Šakan
Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Frnaceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Obeležavanje dana fakulteta – Tribina – Lazar Vrkatić – Život i delo

12.02.2019.

Sinoć je u prepunoj sali amfiteatra održana tribina povodom jubileja od objavljivanja sabranih dela Lazara Vrkatića i dana Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Govornici na tribini su bili: akademik Alpar Lošonc, prof.dr Duško Radosavljević, prof. dr Boris Kršev, prof. dr Dušan Marinković, prof. dr Duška Franeta i prof.dr Slobodan Sadžakov.

Predsednica Fondacije Lazar Vrkatić, uručila ja zahvalnice i poklone stipendistima Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /hosting/user/fpps/flv.edu.rs/www/userdata/wp-content/themes/flvtheme/template-parts/content.php on line 58

Veliko interesovanje studenata za takmičenje u pisanju eseja

12.02.2019.

Danas je završen period za prijavu na konkurs Fondacije „Lazar Vrkatić“ za izradu eseja u polju društveno-humanističkih nauka za studente osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji.

Ove godine studenti su pokazali veliko intersovanje za takmičenje u pisanju eseja. Na konkurs fondacije prijavilo se 123 studenta iz Srbije. Prijavljeni kandidati dolaze sa različitih fakulteta iz cele zemlje. Osnovna tema za 2019. godinu glasi „Laž i savremeni svet“.

Nakon takmičenja stručni žiri će pregledati radove i proglasiti tri najbolja rada čiji autori će dobiti priznanja i nagrade:
– I nagrada 50.000,00 dinara
– II nagrada 30.000,00 dinara
– III nagrada 20.000,00 dinara

Takmičenje će biti održano 12.02.2019. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Tačan raspored takmičenja po grupama biće objavljen na sajtu fondacije www.lazarvrkatic.org

Rezultati takmičenja biće objavljeni 12.03.2019. godine na sajtu Fondacije www.lazarvrkatic.org
Potpisan sporazum o saradnji FLV sa Fondacijom”Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”

04.02.2019.

Danas je u Novom Sadu na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, potpisan sporazum o saradnji između fakulteta i Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”. Sporazum definiše saradnju na različitim projektima koji će se realizovati tokom naredne tri godine a koja će doprineti kvalitetnijoj implementaciji platforme za razvoj kreativnih potencijala Novog Sada.

Sporazum su potpisale Prof.dr Mirjana Franceško, dekan fakulteta i Tamara Zelenović, izvršni direktor Fondacije “Novi Sad 2021”. Na današnjem sastanku razmatrane su i druge mogućnosti saradnje tokom narednog perioda, a potpisnice sporazuma su istakle da očekuju proširenje aktivnosti na kojima će se sarađivati a koji će doprineti kvalitetu projekta Evropske prestonice kulture.

Projekat Novi Sad 2021 je projekat svih Novosađana. Ovaj projekat treba da motiviše i inspiriše radnike u kulturi, ali i sve građane ka postavljanju novih ciljeva u pravcu kulturnog razvoja grada.
Rekonstrukcija starih i otvaranje novih prostora namenjenih kulturi, revitalizacija kulturnog nasleđa, razvijanje međunarodne i međusektorske saradnje, podsticanje interkulturnog dijaloga, decentralizacija kulture, razvijanje kulturne participacije građana su neki od principa kulturnog razvoja koji će biti usvojeni tokom realizacije projekta.
Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

12.02.2019.

Broj: 39/19
Novi Sad; 28.01.2019.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast javnopravne nauke koji se prijavio na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održaće se 12.02.2019. sa početkom u 16 časova u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Tema pristupnog predavanja je: USTAVNOPRAVNI POLOŽAJ AP VOJVODINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NORMATIVNU NADLEŽNOST

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof.dr Tamaš Korhec, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast javnopravne nauke, predsednik Komisije.
2.Prof. dr Petar Teofilović, vanredni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast javnopravne nauke, član Komisije.
3.Prof. dr Peter Šmuk, redovni profesor, šef odseka za ustavno pravo i političke nauke, Univerzitet „Sečenji Ištvan“, Fakultet za državne i pravne nauke „Deak Derenc“, Đer, Mađarska, uža naučna oblast Ustavno pravo, član komisije.
4.Prof.dr Mirjana Franceško, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Kandidat: Dr Katinka Beretka
Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Franceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić