Uspešno protekao prvi prijemni ispit na FLV

24.06.2019.

Očekuju nas još dva termina za prijemni ispit. Vlada veliko interesovanje maturanata za sve studijske programe. Kandidati su postigli veoma dobre rezultate, radujemo se radu sa našim novim studentima!

Sledeći termini prijemnog su:

09. septembar: Novi Sad – 10:00
09. septembar: Niš – 10:00

23. septembar: Novi Sad – 10:00
23. septembar: Niš – 10:00

Svi oni koji su položili prijemni ispit na srodnim fakultetima mogu se upisati na naše studijske programe bez ponovnog polaganja prijemnog ispita.
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /hosting/user/fpps/flv.edu.rs/www/userdata/wp-content/themes/flvtheme/template-parts/content.php on line 58

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

04.07.2019.

Broj: 342/19
Novi Sad, 24.06.2019.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje Docenta za užu naučnu oblast Informaciono-komunikacione tehnologije održaće:

Kandidat pod rednim brojem 1. Aleksandar Bošković

Predavanje će se održati 04.07.2019. godine u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu sa početkom u 12:00 časova.

Tema pristupnog predavanja je: Tehnički sistem zaštite elektroenergetskih objekata

Komisija za pristupno predavanje:
1.Prof.dr Ervin Varga, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering.
2.Doc.dr Snežana Popović, Raunarski fakultet,, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast: Upravljanje informacijama.
3.Doc.dr Tanja Kaurin, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union u Beogradu, uža naučna oblast: Informatika.

Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Frnaceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Poziv za učešće na ORA Ribariće – Novi Pazar

25.06.2019.

U duhu oživljavanja omladinskih radnih akcija na jedan moderniji i savremeniji način, negovanja tradicije akcijaštva, Ora Ribariće – Novi Pazar i Kancelarija za mlade Novog Pazara, ovog leta organizuje omladinsku radnu akciju ”ORA Ribariće-Novi Pazar”.

Cilj omladinske radne akcije ORA Ribariće, je da pruži priliku mladima iz različitih krajeva Srbije i regiona da posete Novi Pazar, upoznaju se sa mladima iz Novog Pazara i ožive jednu lepu tradiciju.

Kroz pokretanje omladinske radne akcije Kancelarija za mlade Novi Pazar, želi da doprinese osnaživanju međuetničkog dijaloga i promovisanju mira i tolerancije među mladima. Sedmodnevna poseta će mladima omogućiti da se bolje upoznaju, razmene iskustva, zajednički rade na rešavanju problema u Novom Pazaru, nauče korisne stvari i dobro se zabave. Mladi će tokom boravka sa svojim vršnjacima raditi na rešavanju problema u Novom Pazaru, ići na izlete i u obilaske spomenika kulture, takmičiti se u sportskim disciplinama, pohađati radionice, posećivati muzički festival, ići zajedno u pozorište i dr.

Principi na kojima će se organizovati ORA Ribariće-Novi Pazar: dobrovoljnost, volonterizam aktivnog učešća mladih, osnaživanje ličnih i društvenih potencijala kroz angažman na ORA, poštovanje ljudskih i manjinskih prava i ravnopravnosti, jednake šanse za sve i međusobna saradnja, te unapređenje međunarodne saradnje, društvena odgovornost i solidarnost, i unapređenje kulture i kreativnosti mladih.

ORA Ribariće-Novi Pazar će biti organizovana u julu 2019. godine u 2 smene po 7 dana, po 100 mladih ljudi iz cele Srbije i predstavnike akcijaških udruženja iz regiona i to:
•I smena od 14 – 21. jula 2019. godine; i
•II smena od 22 – 29. jula 2019. godine

ORA Ribariće – Novi Pazar, poziva naš Fakultet, da uzme učešće na prvom akcijaškom druženju i omladinskom radu (do 5 studenata). Sigurni smo da ćemo, zajedničkim radom i druženjem oživeti dobrovoljni omladinski rad.

Zainteresovani studenti treba da se prijave Rajić Nikoli, sekretaru Udruženja akcijaša Vojvodine (tel. 060/325-53-53; e-mail: nikola.rajic@flv.edu.rs).

Potrebno je potvrditi učešće do 25. juna 2019. godine.
Šire informacije, možete saznati na mail oranovipazar@gmail.com.Završen četvrti ciklus obuke za polaganje pravosudnog ispita

18.06.2019.

Ukupno 20 polaznika imalo je priliku da pohađa praktične vežbe za izradu pravosudnih akata iz krivične i građanske materije, u okviru kojih su detaljno obrađeni svi elementi pravosudnih akata sa posebnim akcentom na presudu, optužni akt i tužbu.

Pored pismenog dela, u okviru obuke predavanje su održali:
– Vesko Krstajić – sudija Vrhovnog kasacionog suda
– Vidak Daković – zamenik javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu i rukovodilac posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu
– Mr Darko Tadić – predsednik Višeg suda u Novom Sadu i sudija Apelacionog suda u Novom Sadu
– Olivera Pejak-Prokeš –sudija Apelacionog suda u Novom Sadu
– Srđan Dobrosavljev – advokat i predsednik Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu
– Vladimir Beljanski – predsednik Advokatske komore Vojvodine

Ovom prilikom polaznicima obuke uručeni su sertifikati.


Letnja škola „Upravljanje migracijama na Balkanu – izazovi i prepreke“

05.07.2019.

U Sarajevu će se od 15 do 20. jula ove godine održati letnja škola kritičke misli u organizaciji Centra za balkanske studije pod nazivom „Upravljanje migracijama na balkanu – izazovi i prepreke“.

Edukacija pruža međunarodni i interdisciplinarni pristup migracijama, izbeglicama i ljudskim pravima.

Svi zainteresovani aplikacijski formular mogu skinuti sa www.bsc.ius.edu.ba i popunjen proslediti na bsc@ius.edu.ba do 5.jula 2019.godine.
Termini i rezultati polaganja prijemnog ispita

24. 06. 2019.

Letnji upisni rok:


Jesenji upisni rok:
(ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka)Prijave za upis primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Potrebna dokumentacija:
– izvod iz matične knjige rođenih
– overene kopije svedočanstava i diplome
– dve fotografije dimenzija za dokumenta
– dokaz o uplati od 5000 dinara

Detalje oko dokumentacije za prijemni, priznavanju prijemnog ispita i prelasku sa drugih fakulteta, možete pronaći na stranici o Upisu na osnovne studije
Ili direktno na telefone u Novom Sadu 021/4727884 i u Nišu 018/294220.
Studenti Engleskog jezika na konsekutivnom prevođenju

06.06.2019.

Naši studenti sa katedre za Engleski jezik, veštine konsekutivnog prevođenja uče na četvrtoj godini studija.

Tokom studiranja imaju priliku i pratično da vežbaju ovu veštinu. Ovog puta prilika za to je bila u Kulturnom centru grada i Galeriji Bel Art.

Još jedna prilika da pokažemo kreativnost i znanje, uz mogućnost lepe zarade!
Dodela Paragraf sertifikata

04.06.2019.

U utorak 4.juna od 12:00 sati, katedra za pravo organizovala je svečanu dodelu Paragraf sertifikata za ovu školsku godinu.

Paragraf sertifikat, koji izdaju Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i “Paragraf” kompanija, uručeni su studentima našeg fakulteta koji su pohađali kurs osposobljavanja za rad sa pravnom bazom “Paragraf Lex” i koji su uspešno rešili završni test.
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /hosting/user/fpps/flv.edu.rs/www/userdata/wp-content/themes/flvtheme/template-parts/content.php on line 58