Overa zimskog semestra

Dragi studenti,

Za overu zimskog semestra potrebno je da bude uplaćena januarska rata.
POTPISAN UGOVOR O SUIZDAVAŠTVU NAUČNOG ČASOPISA EVROPSKA REVIJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE

Dana 23.1.2023. godine, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
prof. dr Mirjana Franceško i predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije, prof.
dr Slobodan Jovanović, potpisali su ugovor o suizdavaštvu naučnog časopisa Evropska
revija za pravo osiguranja.

Evropska revija za pravo osiguranja je časopis za teoriju i praksu osiguranja koji se
objavljuje od 2002. godine. Član je baza naučnih časopisa HeinOnline, ERIH PLUS i Ulrich’s
Periodicals Directory – Ulrich’s Web. Na listi naučnih časopisa Ministarstva prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja RS nalazi se u kategoriji M51 u grupi časopisa za pravo i
politikologiju za 2021. i 2022. godinu.

Potpisivanjem ugovora o suizdavaštvu Evropske revije za pravo osiguranja, Fakultet za
pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić postaje ustanova koja pored toga što je već
izdavač vrhunskog časopisa nacionalnog značaja – Civitas od 2011. godine, postaje i
suizdavač još jednog naučnog časopisa iste kategorije.
Prijava ispita

Dragi studenti,

prijava ispita traje do sutra, 11. januara, u 16 sati.
Posle 16 sati prijava na sajtu automatski se isključuje,
a svi mejlovi koji stignu posle 16 sati, računaće se po
višoj ceni koja važi za prijavu ispita posle roka
predviđenog za prijavu.