Moja pravosudna profesija – Goran Veselinović, javni izvršitelj u Beogradu

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje onlajn predavanje pod nazivom:

MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – JAVNI IZVRŠITELJ

Predavač: Goran Veselinović – javni izvršitelj u Beogradu.

Predavanje će se održati u ponedeljak, 31. maja 2021. godine, sa početkom u 19:00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.

Imaćete jedinstvenu priliku da se upoznate sa razvojnim putem, ovlašćenjima i izazovima
nekoliko najznačajnijih pravosudnih profesija u našem pravnom sistemu.
Stručna praksa u OTP banci – Bezbednost informacionih sistema

Studenti III godine realizuju jednodnevnu stručnu praksu u OTP Banci tokom maja meseca
u grupi po troje zbog epidemiološjkih razloga.

Studenti su sa praksom u prostorijama banke počinjui u 9:00.
Prva lokacija je bila Odeljenje opšte bezbednosti gde ih je rukovodilac Direkcije bezbednosti
Zlatko Kirkov upoznao sa:

• Kraćim istorijatom OTP banke od ulaska na tržište 2006. godine do danas.
• Direkcijom bezbednosti OTP banke, organizacionom strukturom, zadacima,
ciljevima i kraćim opisom podele posla.

Studenti su prošli obuku o bezbednosti koju prolaze svi zaposleni u banci. Odgledali su
namenski video materijal propraćen dodatnim pojašnjenjima i dobili priručnik u vezi sa
predavanom materijom. Imali su priliku da diskutuju i postavljaju pitanja.
Nakon Odeljenja opšte bezbednosti posetili su Odeljenje IT bezbednosti, gde su se upoznali
sa aktivnostima u laboratoriji za analizu i testiranje IT bezbednosti. Dobili su informacije
o IT izazovima, specifičnim za bankarski sektor, kao i korisne savete za zaštitu računara u
privatnom i poslovnom okruženju.

U Odeljenju za bezbednost platnih kartica upoznali su se sa aktivnostim oko spovođenja
preventivnih i represivnih mera zloupotreba platnih kartica gde im je na praktičnim primerima
dodatno pojašnjen materijal iz Priručnika o bezbednosti platnih kartica namenjen pravosuđu i
policiji, koji su od kolege Kirkova dobili prilikom dolaska. Informisani su o merama koje se
preduzimaju za sprečavanje pranja novca i finansiranju terorizma i objašnjeno im je koje poslove
obavlja Menadžer bezbednosti podataka.

Nakon toga, dobili su i priliku da posete prostoriju gde se vrši kontrola i centralno upravljanje
video sistemima, alarmnim sistemima, kao i sistemom za kontrolu ulaska i izradu ID isprava.
Praksa studenata sa mastera BIK – poseta Promenadi i NIS-u

U skladu sa Nastavnim planom i programom, u okviru predmeta PROCENA RIZIKA u zaštiti lica,
imovine i poslovanja, studenti I godine MAS „Bezbednost“, dana 12. maja 2021. godine u vremenu
od 16,00 do 17,30 č., obavili su stručnu posetu-praksu u naftnoj kompaniji NIS a.d., a 19. maja
2021. godine od 11,00 do 12,30 č. posetili su Tržni centar „Promenada“ u Novom Sadu.

• U naftnoj kompaniji NIS a.d. od odgovornih rukovodilaca, studenti su upoznati sa organizacijom
i funkcionisanjem službe-Funkcije korporativne zaštite i sistema fizičko-tehničke zaštite lica, imovine
i poslovanja, i ulozi odgovornih radnika u procesu procene rizika, po pojedinim sektorima (zaštita od
požara i eksplozija, elementarne nepogode i druge nesreće, protivpravno delovanje internih i eksternih
subjekata, zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu, upravljanje ljudskim resursima i dr.).

• U Tržnom centru „Promenada“, objektu od značaja za privredu N. Sada, odgovorni rukovodioci su
upoznali studente o: bezbednosnim procenama i ugroženosti zaposlenih, posetilaca i objekta, rizicima po
bezbednost i zdravlje na radnom mestu i okolini; rizicima od požara i eksplozija, elementarnih nepogoda,
i drugih nesreća; rizicima od protivpravnog delovanja (napadi i ugrožavanje lica i imovine), i o ulozi
menadžmenta u upravljanju rizicima. U toku posete, studenti su obišli i sagledali rad protivpožarnih
sistema, prostore i pravce za evakuaciju, parking i sisteme zaštite vozila, kao i rad i funkcionisanje
Kol centra. U toku prezentacije, studenti su postavljali pitanja i izrazili interesovanje za ukupnu
efikasnost sistema zaštite u ovakvim objektima

Sa studenima je bio prof. dr Vojin Pilipović.
PSIHA U DOBA COVID-19 – ONLINE TRIBINA

Poštovani studenti,

Katedra za psihologiju organizuje online tribinu pod nazivom:

Psiha u doba COVID-19 – šta nam kažu psihološka istraživanja u Srbiji

Učesnici tribine:
prof. dr Jasmina Nedeljković
doc. dr Dragan Žuljević
doc. dr Dušana Šakan

Termin:
24.5.2021. u 18.30
E-learn: Tribine – Onlajn predavanja i tribine

Očekujemo vas!
MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – Tomislav Kovačević, saradnik u kancelariji javnog beležnika

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje onlajn predavanje pod nazivom:

„MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – JAVNI BELEŽNIK“

Predavač: Tomislav Kovačević saradnik u kancelariji javnog beležnika u Novom Sadu.

Predavanje će se održati u ponedeljak, 24. maja 2021. godine, s početkom u 16:30 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju. Imaćete jedinstvenu priliku
da se upoznate sa razvojnim putem, ovlašćenjima i izazovima nekoliko najznačajnijih pravosudnih
profesija u našem pravnom sistemu.
ODRŽANA FORENZIČKA RADIONICA U NIŠU

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ FORENZIČKOJ RADIONICI

U periodu od 10.05. do 12.05., od 09:00 do 12:00 časova, u organizaciji katedre za Bezbednost i kriminalistiku,
Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, održana je FORENZIČKA RADIONICA za studente treće
godine studijskog programa Bezbednost i kriminalistika, nastavnog centra u Nišu.

Opis: Dvanaestoro studenata su tokom tri dana trajanja forenzičke radionice mogli da se upoznaju sa
tehnikama pronalaženja, izazivanja i fiksiranja tragova na mestu izvršenja krivičnog dela. Izvođači forenzičke
radionice su: prof. dr Zdravko Skakavac, prof. dr Vojkan Zorić, Saša Živić – načelnik RCKF Niš, Lepomir Rakić –
forenzičar, Vladimir Tonić – forenzičar. Studenti su mogli da cuju ali i praktično uvežbaju fotografisanje i
skiciranje mesta dogadjaja (uvidjajna fotografija, situacioni plan – praktičan rad na izradi kroki skice i
situacionog plana u programima namenjenim za tu svrhu). Studenti su mogli na unapred pripremljenom
mestu izvršenja krivičnog dela da praktično realizuju forenzičku obradu lica mesta krivičnog dela (prostorno
odredjivanje granica lica mesta, obezbeđenje lica mesta, problem kontaminacije lica mesta, fotografisanja i
skiciranja, praktičan rad na obradi lica mesta krivičnog dela).

Praktičan rad – forenzička obrada mesta kriminalnog dogadjaja, izrada zapisnika o uviđaju, izveštaja o
forenzičkom pregledu lica mesta i fotodokumentacije – statistička faza: analiza lica mesta, prepoznavanje
šta sve može da bude trag, evidentiranje zatečenih predmeta i tragova. Obeležavanje i fotografisanje –
obeležavanje uočenih predmeta I tragova, njihovo fotografisanje na propisan način. Zatim skiciranje na
licu mesta i definisanje na kojim predmetima mogu da budu latentni tragovi, priprema za izazivanje tragova,
fiksiranje latentnih tragova. Demonstracija izazivanja i fiksiranja tragova papilarnih linija – izazivanje
tragova papilarnih linija praškovima i fiksiranje pastom Mikrosil, izazivanje tragova papilarnih linija
praškovima i fiksiranje folijom. Demonstracija izazivanja i fiksiranje tragova gazeće površine obuće a
naročito upoznavanje studenata sa tehnikom rada savremenih uredjaja (Dustlifter) i fiksiranje tragova
gazeće površine obuće elektrostatičkom folijom. Demonstracija pronalaženja latentnih tragova krvi, njihovo
fiksiranje i izuzimanje. Pronalaženje i postupanje sa drugim tragovima na licu mesta poput čaura, projektila,
dlake i mikrotragova.

Upoznavanje studenata sa tehnikom izrade fotorobota, načini izrade istog kao i praktičan rad na izradi foto
robota komputerskom tehnikom u informatičkom kabinetu fakulteta.
Izrada dokumentacije – fotodokumentacije, situacionog plana, izveštaja o forenzičkom pregledu lica mesta.
Demonstracija upotrebe alternativnih svetlosnih izvora u forenzici – demonstracija otkrivanja tragova na
mestu izvrsenja krivicnog dela uredjajem polilajt.
Demonstracija komparativnog mikroskopa od strane prof. Zorica i praktičan rad studenata na istom s ciljem
uočavanja, fiksiranje i izuzimanja mirkotragova.
Pored svega ovoga prof. Skakavac je studentima prezentovao i brojne studije slučajeva kao i tehniku
daktiloskopiranja, izgled tragova projektila kroz staklo, tehnike i modele mulažiranja i brojne druge tehnike
i primere.

Po završetku obimnog i sadržajnog teorijskog i praktičnog dela student su prezentovali rezultate forenzičke
obrade lica mesta.

Nakon toga je usledila ceremonija dodeljivanja sertifikata i zatvaranja radionice uz prigodan koktel u
organizaciji fakulteta.
Tokom radionice maksimalno su poštovane sve epidemiološke mere.

ONLINE KONSULTACIJE NA E-LEARNU

Dragi studenti,

Kako bismo što efikasnije organizovali online konsultacije došlo je do promena
na E-learnu. Napravljeno je jedinstveno na kom će se držati konsultacije ubuduće. Od sada, prečica za konsultacije na E-learnu je sledeća:
Kursevi – Konsultacije – Katedra za Poslovnu psihologiju i Psihoterapiju
Na tom mestu se za svakog nastavnika nalazi Big Blue Button i informacije
o terminima konsultacija. Dakle, od sada neće više svaki nastavnik imati
konsultacije u okviru svog predmeta nego na pomenutom mestu. Pozivamo Vas
da redovno koristite konsultacije i budete u kontaktu sa nastavnicima i
asistentima kako biste što bolje usvojili gradivo i odgovorili na nedoumice
koje imate u toku učenja.

S poštovanjem,
Katedra za psihologiju
OTVORENA VRATA – KATEDRA ZA ENGLESKI JEZIK

Poštovane buduće kolege,

prvi termin za otvorena vrata za kandidate koji žele da upišu engleski je 19.maj u 12h.
U virtuelnoj učionici na stranici “Pripremna nastava” dočekaće vas profesori Isidora Votls i Marko Volf.

Očekujemo vas!
MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – Advokat Veljko Milić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje
onlajn predavanje pod nazivom:

MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – ADVOKAT

Predavač: Veljko Milić advokat u Novom Sadu

Predavanje će se održati u ponedeljak, 17. maja 2021. godine,
sa početkom u 16:00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.
Imaćete jedinstvenu priliku da se upoznate sa razvojnim putem,
ovlašćenjima i izazovima nekoliko najznačajnijih pravosudnih
profesija u našem pravnom sistemu.

Link: e-learn@FLV -> Tribine – Gostujuća predavanja…


Gostujuće predavanje – “Sistem izvršenja krivičnih sankcija Republike Srbije”

U četvrtak 13.05.2021. sa početkom u 14:00 časova biće održano onlajn gostujuće predavanje
prof. dr Ace Bobića na temu „Sistem izvršenja krivičnih sankcija Republike Srbije“.
Prof. dr Aco Bobić je vanredni profesor na Univerzitetu EDUCONS i zamenik načelnika u
Okružnom zatvoru Novi Sad.

Predavanje organizuje katedra za Bezbednost i kriminalistiku i poziva sve zainteresovane
da se priključe.

Smernice za pristupanje sesiji su:
e-learn → Tribine, gostujuća predavanja→Onlajn predavanja i tribine