Radno vreme fakulteta tokom praznika

Dragi studenti, neradni dani na Fakultetu u Novom Sadu i Nišu
su 31. decembar, 2, 3. i 7. januar.

Radno vreme 4, 5. i 6. januara:

Novi Sad
Studentska služba 9.30 ‒ 16.00
Skriptarnica 8.00 ‒ 15.00
Dekanat će raditi 4. januara 9.00 ‒ 13.00 sati. 5. i 6. januara dekanat neće raditi.

Niš
Studentska služba 8.00 ‒ 15.00
Pristupno predavanje na FLV-U

Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
u utorak, 20. 12. 2022. biće održano pristupno predavanje.

Obaveštenje o pristupnom predavanju FLV

Predavanje je otvoreno za javnost.
Univerzitet “Union” postao je član Asocijacije frankofonih univerziteta

Univerzitet “Union” u Beogradu, u čijem je sastavu Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, postao je član AUF – Asocijacije frankofonih univerziteta.
Prevencija raka dojke i edukacija za samopregled

Karcinom ili rak dojke je najčešća maligna bolest kod žena širom sveta.
Sa oko 4.000 novih slučajeva obolevanja, karcinom dojke predstavlja najčešću
malignu bolest žena i u Srbiji.

Najveća učestalost raka dojke je kod žena starijih od 65 godina (više od 50%),
ali značajan broj obolelih žena u trenutku postavljanja dijagnoze je mlađe od 35 godina.
Sa stalnim unapređenjem metoda dijagnostike i širenjem svesti o značaju preventivnih
pregleda i samopregleda dojke povećava se broj dijagnoza postavljenih u ranom stadijumu,
kada su mogućnosti za efikasno lečenje najveće.

Koji su faktori rizika, da li se ova bolest može prevenirati i kako uraditi pravilnu tehniku
samopregleda dojki možete čuti u ponedeljak, 5. 12. 2022. u 12.30h u amfiteatru Fakulteta
za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Predavanje će održati master
strukovna med. sestra Vesne Imbronjev iz Preventivnog centra DZ „Novi Sad“.
Posvetite vreme svom zdravlju!