Jesenji upisni rok

Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić preostalo je slobodnih mesta
za upis na sledeće studijske programe osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini:

– u sedištu (studiranje u Novom Sadu) kandidati mogu da konkurišu na OAS Pravo i OAS Engleski jezik;

– van sedišta (studiranje u Nišu) kandidati mogu da konkurišu na OAS Engleski jezik;

Prijemni ispit za preostala slobodna mesta biće održan 29. 08. 2022. godine u 10 časova.

Informacije o prijavi za prijemni ispit i neophodnoj dokumentaciji mogu se dobiti telefonom
na brojeve 021/4727-884 i 021/6623-111 i u Nišu, na broj 018/294-222.

Vaš FLV
Obaveštenje za upis na studijski program Poslovna psihologija

Upis u školsku 2022/2023. na studijski program OAS Poslovna psihologija:
zbog odustajanja pojedinih kandidata, pravo upisa su ostvarili kandidati
zaključno sa brojem 101 na istaknutoj rang-listi.

U Novom Sadu, 08. 07. 2022. godine,
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Letnji režim rada studentske službe

Drage kolege,

Studentska služba u Novom Sadu i u nastavnoj jedinici u Nišu će počev od ponedeljka,
11. 07. do petka, 05. 08. 2022. godine raditi po letnjem režimu i to radnim danima
od 9 do 13 časova, subota je neradna.