Radno vreme Fakulteta u Nišu

Dragi studenti,

radno vreme Fakulteta u Nišu za vreme praznika je:

– 4, 5. i 6. januara od 9.00 do 15.00 časova.
– 3. i 7. januar su neradni dani.
Obaveštenje o neradnim danima

Dragi studenti,

ponedeljak, 3. januar i petak 7. januar su neradni dani na Fakultetu.
4, 5. i 6. januara studentska služba radi od 9.00 do 16.00, a skriptarnica
i biblioteka od 9.00 do 15.00 sati.

Srećni praznici!
Časopis CIVITAS kategorizovan kao vrhunski nacionalni časopis kategorije M51

Novom kategorizacijom časopisa u Srbiji, časopis CIVITAS je kategorizovan kao vrhunski
nacionalni časopis kategorije M51!

CIVITAS je naučni, multidisciplinaran, međunarodni i dvostruko anonimno recenziran časopis.
Časopis objavljuje naučne radove bazirane na rigoroznim teorijskim i empirijskim istraživanjima
koji doprinose bilo kojoj oblasti prava, bezbednosti, psihologije, filologije i ekonomije,
kao i njima srodnih naučnih disciplina.

Takođe, CIVITAS je otvoren i za radove bazirane na interdisciplinarnim naučnim istraživanjima
koji daju doprinos navedenim naučnim oblastima na originalan i inovativan način.

CIVITAS izdaje Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u kontinuitetu od
2011. godine, u pdf formatu i štampanoj verziji. Upravo iz štampe izlazi 20. broj časopisa
a ove godine se navršava 10 punih godina izlaženja časopisa. Glavni i odgovorni urednik u
prvih pet godina objavljivanja časopisa bio je prof. dr Boris Kršev a od 2016. godine glavni
i odgovorni urednik časopisa je prof. dr Vladimir Njegomir.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Časopis je indeksiran u nekoliko međunarodnih baza i indeksa od kojih ističemo Erih Plus listu
(Evropski referentni indeks časopisa za humanističke i društvene nauke).
Otkazan stručni skup USSPTP

Dragi studenti,

Nažalost, zbog malog broja prijavljenih učesnika, stručni skup USSPTS se otkazuje.
Planiramo da se skup sa istim programom i izlagačima održi u drugoj polovini februara.

Računamo na vaše učešće i tada. Bićete obavešteni na vreme.

U ime FLV i USSPTS želim vam srećne praznike!
EVALUACIJA RADA NASTAVNIKA

Poštovani studenti,

Počeo je proces evaluacije za rad nastavnika u okviru zimskog semestra.
Molimo vas da uzmete učešće i popunite upitnike do 30.12.2021.
Upitnici i uputstvo se nalaze na e-learn portalu, u okviru vašeg studijskog programa
i godine studija.
POSETA AGENCIJI ZA FTO – NIFON SECURITY NIŠ

Dana 09.12.2021. u periodu od 09:00 do 11:00 časova, u organizaciji katedre
za Bezbednost i kriminalistiku, Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić, realizovana je poseta studenata četvrte godine, studijskog programa
Bezbednost i kriminalistika, nastavnog centra u Nišu, agenciji za privatno
obezbeđenje Nifon Security Niš.

Opis: Dvadeset dvoje (22) studenata su tokom dvočasovne posete ovoj kompaniji
mogli da dobiju informacije o načinu obavljanja poslova koji se odnose na fizičko
tehničko obezbedjenje uz intervenciju mobilnih timova, fizičko obezbedjenje
objekata, tehničke sisteme zaštite, alarm monitoring, video monitoring, fizičko
obezbedjenje javnih skupova, procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja,
obezbedjenje transporta novca.

Na samom početku vlasnik i direktor kompanije Nifon je pozdravio student i upoznao
ih sa organizacijom, rukovodiocima sektora i poslovima koje kompanija obavlja u
sektoru privatne bezbednosti.
Nakon toga student su posetili kontrolni centar i od stručnih lica zaposlenih u
istom mogli da čuju celu proceduru koja se odnosi na postupak, metode i sredstva
postupanja u slučaju ugrožavanja štićenog objekta ili prostora, dobili informacije
u načinu, sredstvima i uslovima pod kojima kompanija vrši transport novca, informacije
o merama i aktivnostima koje preduzimaju prilikom obavljanja poslova redarske službe
prilikom obezbedjenja utakmica visokog rizika, zatim koje vrste tehničkih sredstava
se koriste za monitoring štićenih objekata i prostora (kamere, senzori pokreta, dima,
toplote, vlage, alarmne centrale i drugo) i da iste vide u kontrolnom centru.

U kontrolnom centru su mogli da na licu mesta sagledaju kako izleda kompletan monitoring
objekata koji se štite. Takođe izvršena je i simulacija reagovanja na panik taster uz
dojavu patrolnim timovima da je napadnut sam kontrolni centar, kao i način postupanja
samog tima pri dolasku na lice mesta.
Studenti su pokazali zavidan nivo interesovanja što se naročito pokazalo kroz veliki broj
pitanja stručnim licima, a koja se odnose na same poslove privatne bezbednosti. Na kraju
posete kompanija i zaposleni su se stavili na raspolaganje studentima koji eventualno
pokažu interesovanje da rade završne radove iz oblasti privatne bezbednosti kao neka vrsta
podrške za istraživanje u ovoj oblasti.

Tokom posete maksimalno su poštovane sve epidemiološke mere.