OBJAVLJEN JE RASPORED PREDAVANJA

Drage kolege,

na sajtu fakulteta objavljen je raspored predavanja.

Rasporedu možete pristupiti sledećim koracima:

MOJ FLV => STUDENTSKA SLUŽBA => PRIJAVA:
– korisničko ime: JMBG (matični broj)
– lozinka: Broj Indexa (xxxxx/23)
TAKMIČENjE U SIMULACIJI SUĐENjA „OSUDI DISKRIMINACIJU“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“
poziva zainteresovane studente osnovnih i master studija prava u Republici Srbiji da se prijave na

TAKMIČENjE U SIMULACIJI SUĐENjA „OSUDI DISKRIMINACIJU“

*Svi pojmovi upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu obuhvataju i ženski rod lica na koja se odnose.

Na takmičenje mogu da se prijave:
– Studenti i studentkinje osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima
u Republici Srbiji;
– Oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2022/23 godini na
akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi u ime tima studenata koji mora da se sastoji od najmanje dve, a najviše tri osobe koje
ispunjavaju gore navedene uslove. Na prijavi je potrebno naznačiti i ime mentora tima. Mentor tima može biti
neko od nastavnika ili saradnika na jednom od akreditovanih fakulteta u Republici Srbiji, ili drugi stručnjak
iz ove oblasti.

Prijave i sva pitanja u vezi sa konkursom, možete dostaviti mejlom na adresu: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Rok za dostavljanje prijava: 22. oktobar 2023. godine.

Pravni problem na osnovu kojeg će studenti sačinjavati pisane podneske biće dostavljen prijavljenim timovima
23. oktobra 2023. godine, po okončanju postupka prijavljivanja.

Rok za slanje zahteva za razjašnjenje i dopunu činjenica problema: 27. oktobar 2023. godine.

Rok za predaju tužbe: 8. novembar 2023. godine.

Usmeni deo takmičenja biće održan sredinom decembra 2023. godine u Beogradu.

Više informacija: https://ravnopravnost.gov.rs/takmicenje-u-simulaciji-sudjenja-moot-court-osudi-diskriminaciju-3/
Prevodioci za prevodioce

Nakon letnje pauze, Udruženje stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije zajedno sa Fakultetom za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (FLV) organizuje prevodilački sastanak pod nazivom Prevodioci za prevodioce, a povodom 30. septembra, međunarodnog Dana prevođenja koji se tradicionalno obeležava širom sveta. Razmena iskustava održava se u prostorijama fakulteta, na Bulevaru oslobođenja 76 u Novom Sadu, a svi zainteresovani mogu pratiti i onlajn, sa bilo kog mesta na svetu.

Okupljanje je namenjeno svim sudskim prevodiocima i tumačima koji stupaju u profesiju, ali su i duži niz godina u njoj i žele da se upoznaju sa novinama, kao i prevodiocima bez obzira na specijalizaciju, ali i studentima prevođenja koji tek stupaju u struku. Takođe nam se mogu pridružiti i kolege zainteresovane da se ovim poslom bave u budućnosti.

Na okupljanju će biti reči o čestim problemima u prevođenju diploma, upotrebi jezika manjina, prevođenju filmskih naslova, prevođenju kulturno-specifičnih sadržaja, prevođenju skraćenica akademskih zvanja i naziva i brojnim drugim temama!

Samo se prijave poslate putem onlajn obrasca smatraju važećim (najkasnije do četvrtka, 28. septembra 2023): link

KOTIZACIJA: Kotizacija obuhvata pristup svim sesijama, prateći materijal, promo-materijal, osveženje u pauzi za kafu. Za članove USSPTS iznosi 2000 RSD (onlajn 1000 RSD), za ostale uživo 4000 RSD (nečlanovi – onlajn 3000 RSD). Uplate na račun: 170003005008800019 sa naznakom za: stručni sastanak 28. 9. 2023. Za učešće iz inostranstva za onlajn prisustvo uplate su moguće u iznosu od 30 EUR na paypal.me/USSPTS (+ 5 EUR provizije za prenos sredstava koju Pejpal zaračunava).
Odobren je dodatni ispitni rok Oktobar 2

Poštovani studenti, Odobren je dodatni ispitni rok Oktobar 2. Pravo izlaska na ovaj rok imaju svi studenti, ali pod različitim uslovima. Studenti koji su upisali apsolventski staž 2022/23. školske godine ili ranije, plaćaju prijavu po redovnoj ceni (osnovne studije 600 dinara, master studije 15e po ispitu) i imaju mogućnost da prijave neograničen broj ispita. Ostali studenti koji nisu apsolventi mogu prijaviti maksimalno tri ispita po ceni od 2000 dinara po ispitu. Prijava je 25. i 26.09. do 16 časova. Svaka prijava koja bude izvršena nakon 26.09. u 16 časova smatraće se naknadnom prijavom i iznosiće 3000 dinara po ispitu. Elektronska prijava neće biti moguća, već isključivo u studentskoj službi ili putem e-maila. Srećno!


Međunarodni konkurs “HORIZON 2100”

Dragi studenti,

Obaveštavamo vas da je raspisan međunarodni konkurs ,,HORIZON 2100″,
koji poziva mlade, između 16 i 30 godina starosti, da pošalju svoje
naučne ili naučno-praktične radove ili radove iz domena naučne fantastike
u kojima je predstavljena njihova vizija budućnosti. Rok za prijavu je
31. oktobar 2023. godine.

Za dodatne informacije pogledajte priloženu brošuru ili se obratite
prodekanu za međunarodnu saradnju, prof. dr Tatjani Glušac,
na international.relations@flv.edu.rs.

Information of contest Horizon 2100

Srećno!
SVEČANI PRIJEM BRUCOŠA

Svečani prijem brucoša u Novom Sadu biće održan 25. 09. 2023.:

– Pravo, učionica 316 – III sprat
– Engleski jezik, učionica 315 – III sprat
– Bezbednost i kriminalistika, amfiteatar 120 – I sprat
…u 10 časova.

– Poslovna psihologija, amfiteatar 120 – I sprat
– Program Obrazovanje tokom života, amfiteatar 120 – I sprat
…u 12.30 časova.

—————————————————————–

Svečani prijem brucoša u Nišu biće održan 29. 09. 2023. u 13 časova.

—————————————————————–

Nastava za osnovne studije počinje:
– 02.10. za obavezne predmete;
– 09.10. za izborne predmete;

Nastava za master studije počinje 16.10.
Poziv na besplatne treninge “MEKE VEŠTINE”

Dragi mladi,

sa zadovoljstvom Grad Novi Sad – Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade
sa partnerima Gradskom upravom za opšte poslove – Kancelarijom za saradnju sa civilnim
društvom Grada Novog Sada, i Srednjom mašinskom školom u Novom Sadu, uz finansijsku podršku
Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije, najavljuje početak realizacije projekta
„Ka većoj zapošljivosti mladih u Novom Sadu 2023.“, u cilju razvijanja usluga i mehanizama
koji pospešuju preduzetnički duh, zapošljivost i zaposlenost mladih.

Pozivamo sve zaiteresovane studente/kinje da se prijave na program besplatnih treninga
„Mekih veština“, sa ciljem da polaznici steknu i unaprede veštine i znanja u oblasti
rešavanja problema i donošenja odluka, upravljanja stresom, upravljanja vremenom, komunikacije,
timskog rada i drugo. Po završetku polaznik/ca će biti osposobljen/a da razume specifičnosti
mekih veština, prepozna izazove i prilike koje meke veštine donose, i primeni stečena znanja
samostalno, ili uz konsultaciju sa stručnjacima.

Pet besplatnih treninga u trajanju po dva i po sata biće organizovano tokom septembra, oktobra
i novembra 2023. godine u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom grada Novog Sada (Kineska
četvrt, Bulevar despota Stefana br. 5).

Agendu treninga i ostale pojedinosti možete pronaći na sajtu www.kzmnovisad.rs

Prijavi se na treninge – PRIJAVA

Informacije i pitanja u vezi sa realizacijom treninga možete dobiti slanjem upita na mejl adresu:
kzm@uprava.novisad.rs

Projekat finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije