Ostvarena saradnja sa Univerzitetom u Segedinu – “Law in digital age”

Fakukltet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, ostvario je saradnju
sa Departmanom za međunarodnoprivatno pravo Fakulteta za Pravne i političke nauke
Univerziteta u Segedinu, ali i sa drugim partnerskim institucijama iz Mađarske,
Makedonije, Turske i sa Mauricijusa koja će rezultirati jednogodišnjim skupovima
mladih naučnika na aktuelne teme iz oblasti prava.

Bićemo redovni učesnici i izdavači Zbornika, recenzenti i učesnici programskog odbora.
Prvi u nizu je Zbornik “Law in digital age” koji možete pogledati klikom na sledeći link:

Law in the digital age