Letnji režim rada

Dragi studenti,

Od 15.07. do 04.08.2024. radićemo po letnjem režimu od 9 do 13 časova. 😊

Uživajte u letu!
Prijava ispita za Septembarski ispitni rok

Prijava ispita za Septembarski ispitni rok je od 05. do 14.08.2024. godine.

Da bi prijava bila moguća, neophodno je da bude isplaćena celokupna školarina,
kao i iznos za prenos ispita.
Konferencija “Pozitivna psihologija i mentalno zdravlje”

U saradnji sa Institutom za pozitivnu psihologiju iz Novog Sada u okviru projekta
„The Curios and Flourishing Schools: Positive Education in Building of Characters
Strengths and Virtues” organizujemo naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem
„Pozitivna psihologija i mentalno zdravlje”, koja će se održati 21. septembra 2024. godine
u Novom Sadu, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (Bulevar oslobođenja 76,
Novi Sad).

Jezik rada na konferenciji: srpski i engleski.

Učešće na konferenciji (aktivno i pasivno) je besplatno. Konferencija je hibridnog oblika –
moguće je pratiti/izlagati rad uživo ili onlajn.
*U toku je proces akreditovanja konferencije kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Plenarni predavači na konferenciji su eminentni stručnjaci:
– prof. dr Roj F. Baumajster, psiholog i predsednik Međunarodne asocijacije za pozitivnu psihologiju,
SAD;
– prof. dr Vesna Petrović, psihološkinja i psihoterapeutkinja, Srbija;
– prof. emerita dr Majda Rijavec, psihološkinja, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska.

Planirana su i usmena izlaganja na temu pozitivne psihologije i mentalnog zdravlja.
Radovi koji povezuju ove dve oblasti su dobrodošli.
Stoga vas sa zadovoljstvom pozivamo da uzmete učešće u konferenciji u vidu usmenog izlaganja.
Takođe, planirani su simpozijumi i okrugli stolovi. Detaljan program je u procesu izrade.

Rok za dostavljanje apstrakta je 20. jul 2024. godine.
U prilogu se nalazi formular za prijavu radova. Potrebno je prijaviti apstrakt na srpskom i na engleskom.
Apstrakti ne treba da budu duži od 250 reči i treba da sadrže do 5 ključnih reči.
Radovi prolaze kroz proces recenzije i oni koji dobiju pozitivnu recenziju biće uključeni u program.
Radove možete izlagati uživo ili onlajn.
Predviđeno je da usmena izlaganja traju 10 minuta.
Autor može biti prvi na jednom radu, a ukupno na tri rada.
Simpozijum mogu da čine najmanje tri i najviše pet radova.

Link za prijavu aktivnog ili pasivnog učešća:

Link za prijavu

usp=sf_linkanirana je knjiga apstrakata, kao i zbornik radova u celosti u elektronskom formatu (rok za dostavljanje radova u celosti za zbornik je 31. decembar 2024).

Nadamo se skorom viđenju!

Organizacioni odbor Konferencije:
• Ivana Vrkatić, izvršna direktorka, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
Univerzitet Union, Srbija – kopredsednica Organizacionog odbora
• Prof. dr Jasmina Nedeljković, dekanka, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
Univerzitet Union, Srbija – kopredsednica Organizacionog odbora
• Doc. dr Jovana Trbojević Jocić, Institut za pozitivnu psihologiju; Prirodno-matematički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija – sekretarka Organizacionog odbora
• Tea Barić Zečević, Osnovna škola „Odra”, Zagreb, Hrvatska
• Prof. dr Mirjana Beara Benjak, Institut za pozitivnu psihologiju; Filološko-umetnički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Patricia Franolić, Osnovna škola „Fran Galović”, Zagreb, Hrvatska
• Lara Lipnik, Osnovna škola „Šmarje – Sap”, Slovenija
• Slađana Jović Mićković, Osnovna škola „Livada”, Slovenija
• Nataša Micić, Osnovna škola „Kosta Trifković”, Srbija
• Kristina Živković, Osnovna škola „Branko Radičević”, Srbija
• Prof. dr Jelena Dostanić, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union,
Srbija
• Doc. dr Miloš Jocić, Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost i jezik, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija
• Zoran Kostić, Institut za pozitivnu psihologiju, Srbija
• Dr Danijela Radović, Institut za pozitivnu psihologiju, Srbija
• Vesna Radulović, prosvetna savetnica, Školska uprava Novi Sad, Srbija
• Doc. dr Gorana Rakić Bajić, Institut za pozitivnu psihologiju; Fakultet za pravne i poslovne studije dr
Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija
• Prof. dr Dušana Šakan, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija
• Msr Radojka Šolak, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet u Union, Srbija

Programski odbor Konferencije:
• Doc. dr Gorana Rakić Bajić, Institut za pozitivnu psihologiju; Fakultet za pravne i poslovne studije dr
Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija – kopredsednica Programskog odbora
• Prof. dr Mirjana Beara Benjak, Institut za pozitivnu psihologiju Novi Sad; Filološko-umetnički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija – kopredsednica Programskog odbora
• Msr Jelka Dragićević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union, Srbija –
sekretarka Programskog odbora
• Doc. dr Bojana Dimitrijević, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Prof. dr Dragan Žuljević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Union,
Srbija
• Prof. dr Marija Zotović Kostić, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu,
Srbija
• Prof. dr Veljko Jovanović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
• Doc. dr Lana Jurčec, Učiteljski fakultet, Sveučiliste u Zagrebu, Hrvatska
• Prof. dr Aleksandra Kostić, u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
• Izabela Rašković, pedagoška savetnica, stručna saradnica – psihološkinja, Dom učenika srednjih škola
Sombor
• Prof. emerita dr Majda Rijavec, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
• Doc. dr Jovana Trbojević Jocić, Institut za pozitivnu psihologiju; Prirodno-matematički fakultet,
Zajednički studijski program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Prof. dr Darko Hinić, Prirodno-matematički fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Zajednički studijski
program Psihologija, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Završen upis na smeru Poslovna psihologija

Nakon završenog prvog upisnog roka sva mesta na studijskom programu
OAS Poslovna psihologija u Novom Sadu su popunjena.

Studijski program OAS Poslovna psihologija u nastavnom centru u Nišu
je u procesu akreditacije.

Sve informacije o upisu na ovaj studijski program možete dobiti na
018/294 220 ili na stsluzba_nis@flv.edu.rs

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Drugi termin prijemnog ispita

Nakon završenog prvog upisnog roka, slobodnih mesta za upis
ima na sledećim studijskim programima:

Novi Sad:
-Pravo
-Engleski jezik
-Bezbednost i kriminalistika

Niš:
-Bezbednost i kriminalistika

Za studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mesta
biće organizovan prijemni ispit 26.08.2024. u 10 sati.
Prijem dokumentacije za polaganje prijemnog ispita je do 21.08.2024.

Informacije o prijemnom ispitu za upis u Novom Sadu mogu se dobiti
telefonom na broj 021/4727-884, a za upis u Nišu na broj 018/294-220.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Objavljeni konačni rezultati prijemnog ispita

Poštovani kandidati,

Objavljeni su konačni rezultati prijemnog ispita, možete ih pogledati na linku: https://flv.edu.rs/rezultati-prijemnog-ispita/

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE KOJI SU OSTALI ISPOD CRTE NA SMERU POSLOVNA PSIHOLOGIJA DA ĆE SE POMERANJE CRTE DESITI OD 8. JULA 2024. U SKLADU SA BROJEM MESTA ONIH KANDIDATA KOJI SE NE POJAVE NA UPISU DO 5. JULA 2024.

MOLIMO SVE KANDIDATE DA POŠTUJU PERIOD NAZNAČEN ZA UPIS JER ĆE SE SMATRATI DA JE KANDIDAT ODUSTAO OD UPISA UKOLIKO NE DOĐE DA SE UPIŠE ZAKLJUČNO SA 5. 7. 2024.

Upis primljenih kandidata je od ponedeljka, 01. 07. 2024. do petka, 05. 07. 2024. od 10 do 15 časova (uključujući i 5. jul).

Na upis se dolazi lično sa potvrdom o uplati prve rate školarine i sa dve fotografije dimenzija za dokumenta (ovo važi za kandidate koji nisu dostavili slike prilikom prijave za prijemni ispit).

Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i na tekući račun Fakulteta 160-930468-41. Model se ne upisuje, a polje poziv na broj sadrži JMBG kandidata.

U Novom Sadu, 01. 07. 2024.
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Obaveštenje o upisu na osnovne studije

Upis primljenih kandidata je od ponedeljka, 01. 07. 2024. do petka, 05. 07. 2024. od 10 do 15 časova (uključujući i 5. jul).

Na upis se dolazi lično sa potvrdom o uplati prve rate školarine i sa dve fotografije dimenzija za dokumenta (ovo važi za kandidate koji nisu dostavili slike prilikom prijava za prijemni ispit).

Školarina za Poslovnu psihologiju je 1900 evra, školarina za Bezbednost i kriminalistiku je 1750 evra a školarina za Pravo i Engleski jezik je 1700 evra. Odluku o školarini možete pogledati na linku: https://flv.edu.rs/wp-content/uploads/2024/01/Odluka-o-skolarini-za-2024-25.pdf

Školarina se uplaćuje na deset rata.

Novi Sad
Prva rata iznosi:

Poslovna psihologija 550 evra
Bezbednost i kriminalistika 535 evra
Engleski jezik 485 evra
Pravo 485 evra

Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i na tekući račun Fakulteta 160-930468-41. Model se ne upisuje, a polje poziv na broj sadrži JMBG kandidata.

Preostalih devet rata školarine plaćaju se počev od oktobra, tj. početka školske godine.

Za uplatu školarine u celosti ostvaruje se popust 5%.

U Novom Sadu, 28. 06. 2024.
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Objavljeni preliminarni rezultati prijemnog ispita

Poštovani kandidati,

Čestitamo vam na uspehu koji ste postigli na prijemnom ispitu!

Preliminarne rezultate prijemnog ispita možete pogledati na linku: https://flv.edu.rs/rezultati-prijemnog-ispita/

OBAVEŠTAVAMO KANDIDATE KOJI SU OSTALI ISPOD CRTE NA SMERU POSLOVNA PSIHOLOGIJA DA ĆE SE POMERANJE CRTE DESITI OD 8. JULA 2024. U SKLADU SA BROJEM MESTA ONIH KANDIDATA KOJI SE NE POJAVE NA UPISU DO 5. JULA 2024.

MOLIMO SVE KANDIDATE DA POŠTUJU PERIOD NAZNAČEN ZA UPIS JER ĆE SE SMATRATI DA JE KANDIDAT ODUSTAO OD UPISA UKOLIKO NE DOĐE DA SE UPIŠE ZAKLJUČNO SA 5. 7. 2024.

Koristimo priliku da vas obavestimo da su, u skladu sa Konkursom, eventualne žalbe na preliminarnu rang-listu: 28. 06. 2024.

Objavljivanje konačne rang-liste je u ponedeljak, 01. 07. 2024.

Upis primljenih kandidata je od ponedeljka, 01. 07. 2024. do petka, 05. 07. 2024. od 10 do 15 časova (uključujući i 5. jul).

Na upis se dolazi lično sa potvrdom o uplati prve rate školarine i sa dve fotografije dimenzija za dokumenta (ovo važi za kandidate koji nisu dostavili slike prilikom prijave za prijemni ispit).

Uplate su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate i na tekući račun Fakulteta 160-930468-41. Model se ne upisuje, a polje poziv na broj sadrži JMBG kandidata.

U Novom Sadu, 27. 06. 2024.
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
PRIJEMNI ISPIT 2024 – Prijem dokumentacije

Dragi budući studenti,

dokumentaciju za prijavu za prijemni ispit možete predati danas
i u ponedeljak 24. juna u periodu od 10 do 15 časova.
Naša prof. dr Vesna Petrović dobitnica je nagrade Ken Evans!

Naša draga prof. dr Vesna Petrović je na međunarodnoj konferenciji
integrativne psihoterapije u Bukureštu dobila nagradu Ken Evans za
istaknuti doprinos na međunarodnom polju psihoterapije!

Takođe je na istoj konferenciji održala plenarno predavanje na temu
Empathic attunement and affect regulation in integrative psychotherapy.

Prof. Ken Evans je predavao i na našem fakultetu i, prema rečima
prof. Petrović, bio je njen učitelj i izuzetan čovek i utoliko joj je
ova nagrada još dragocenija, a nama je zadovoljstvo da kao akademska
institucija imamo nastavnike svetskih razmera.