Važno obaveštenje kandidatima koji su polagali prijemni ispit na FLV-u, a rangirani su izvan predviđene kvote za upis

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit na Fakultetu za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić, a nisu rangirani u okviru predviđene kvote za upis o sledećem:

1. Kandidati su u mogućnosti da se opredele za upis na studijske programe u okviru Fakulteta,
a na kojima je ostalo slobodnih mesta za upis (Pravo i Engleski jezik).

2. Prijemni ispit za upis na studijske programe gde je ostalo slobodnih mesta se ponovo ne
naplaćuje. Sav potrebni materijal za prijemni ispit, kao i konsultacije obezbeđuju Katedre
za koje se kandidati opredeljuju.

3. Prijemni ispiti za upis kandidata na studijske programe na kojima je ostalo slobodnih
mesta biće organizovani 28.08. 2023. godine.

4. Kandidati koji se odluče za upis na studijski program Engleski jezik, a imaju položene
međunarodno priznate ispite iz engleskog jezika na nivou B2 (Cambridge, IELTS,TOEFL, i druge)
oslobađaju se polaganja dela prijemnog ispita na studijskom programu Engleski jezik.

5. Kontakt osobe za sve dodatne informacije, prijemni ispit i upis na studijske programe na
kojima je ostalo slobodnih mesta su:
Engleski jezik: Nataša Agbaba (orl.natasa@gmail.com; tel. 062 1223078)
Pravo: Nikola Olbina (nikolaolbina@gmail.com; tel. 065 8989710)
UPIS 2023/2024

UPIS 2023/2024

Žalbe na preliminarnu rang-listu – 30. 06. 2023.

Objavljivanje konačne rang-liste – 03. 07. 2023.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA – od 03.07. do 08.07.2023. od 10 do 15 časova.

POMERANJE RANG-LISTE (ukoliko neko od primljenih kandidata odustane) od 10. do 12. 07. 2023.

Upis bez polaganja prijemnog ispita za kandidate koji su stekli uslov za to od 03. 07. do 12. 07. 2023. godine, radnim danima od 10 do 15 časova.
Rekordan broj prijavljenih za studije Poslovne psihologije

Poslednjih nekoliko godina Poslovna psihologija i Bezbednost i kriminalistika su najtraženiji
studijski programi među budućim brucošima na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić.

Ovaj trend se nastavio i ove godine pa se na katedri za Poslovnu psihologiju prijavilo skoro
po dva kandidata za jedno mesto, tj. imamo 202 kandidata za 120 slobodnih mesta.
Osnovni razlog za ovako veliko interesovanje je dobro koncipiran studijski program i puno
praktičnog rada tokom studija, što našim diplomcima sa studija psihihologije omogućava da
nakon završenih studija lako dođu do radnih mesta u svojoj struci.

Potražnja za kadrovima u oblasti ljudskih resursa je veoma velika pa tako najveći broj naših
diplomaca pronalazi posao u ovom sektoru. Sve više naših diplomaca je u IT sektoru i kompanijama
iz drugih oblasti ali i u sopstvenim agencijama ili psihoterapeutskim centrima.

Takođe, studije Bezbednosti i kriminalistike su godinama popularne među budućim studentima na
našem fakultetu. Ove godine se prijavilo 110 kandidata za 100 slobodnih mesta. Interesovanje
je veoma dobro i za studije Engleskog jezika i Prava.
Nova adresa nastavnog centra u Nišu

Drage kolege,

obaveštavamo vas da je u cilju unapređenja uslova za nastavu
odlučeno da nastavni centar u Nišu preselimo u adekvatniji prostor.

Nastavni centar u Nišu će od 5. jula biti preseljen na novu adresu.
Nova adresa nastavnog centra u Nišu je Bulevar 12.februar 44.

Vaš FLV
Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Krivičnopravnu i užu naučnu oblast Menadžment bezbednosti, koji su se prijavili
na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić,
održaće se 27.06.2023. godine sa početkom u 11 časova u učionici 211 Fakulteta za
pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Više informacija: Pristupno predavanje 27-06-2023
Novi ciklus obuka za sticanje FTO licenci

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad (FLV)
Katedra za bezbednost i kriminalistiku

NOVA OBUKA ZA STICANJE LICENCI

MUP Republike Srbije je 05.12.2022. godine doneo rešenje kojim se FLV ovlašćuje za sprovođenje sledećih vrsta obuka za sticanje licenci, i to:
1) Sprovođenje obuke za vršenje poslova PROCENE RIZIKA u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PR)
2) Sprovođenje obuke za vršenje poslova FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE (FTO)
3) Sprovođenje obuke za vršenje poslova REDARSKE SLUŽBE (RS)
4) Sprovođenje obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE (STZ)
5) Sprovođenje obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i ODRŽAVANJA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE (OSTZ)
Do sada je realizovana jedna obuka za FTO i jedna obuka za STZ.
Prijavljivanje kandidata za obuke sa navedenog spiska traje do 15. avgusta. U skladu sa brojem prijavljenih po pojedinim vrstama, utvrdiće se i termini za realizaciju obuke.
Obuka bi startovala posle 20. avgusta. Precizna dinamika sprovođenja pojedinih vrsta obuka biće utvrđena po formiranju grupa polaznika.
Zainteresovani studenti i kandidati van FLV mogu da se interesuju:
Nađa Maletić, email: maleticnadja0@gmail.com – tel. 066 576 1066,
FLV – drugi sprat, kancelarija 220

 
Prijemni ispit – 28.06.2023.

Aktuelni datumi u Junsko-julskom upisnom roku:

Prijave za upis uz dostavljanje dokumentacije i polaganje prijemnog ispita – od 01.06.2023.
do 26.06.2023. godine.

Prijemni ispit – 28.06.2023.
– u 10 časova: Pravo, Engleski jezik, Bezbednost i kriminalistika
– u 12 časova: Poslovna psihologija

Preliminarna rang-lista – 29.06.2023.
Žalbe na preliminarnu rang-listu – 30. 06. 2023.
Objavljivanje konačne rang-liste – 03. 07. 2023.

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA – od 03.07. do 08.07.2023. od 10 do 15 časova.

Upis bez polaganja prijemnog ispita za kandidate koji su stekli uslov za to – od 03.07.
do 12.07.2023. godine, radnim danima od 10 do 15 časova.

Prilikom apliciranja za upis i prijemni ispit prilaže se:
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, može biti stariji od 6 meseci)
• overene kopije svedočanstava i diplome srednje škole (overava javni beležnik)
• 2 fotografije pasoškog formata
• uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj:
160-930468-41; poziv na broj JMBG kandidata

Kandidati koji dolaze iz okruženja i koji su sterkli diplomu srednje škole van Republike Srbije
ili Republike Srpke, imaju obavezu da urade nostrifikaciju diplome u Beogradu, u Agenciji za
kvalifikacije www.azk.gov.rs