Obaveštenje za studente

17.07.2020.

Poštovani studenti,

Na kraju ispitnih rokova želim da vam u svoje lično ime i ime svih zaposlenih na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić čestitam na opredeljenosti da i u ovim složenim okolnostima budete opredeljeni za studije i postižete lične uspehe polaganjem ispita i odbranama završnih i master radova. Nastavnici, asistenti i svi zaposleni na Fakultetu su pokazali spremnost da vam u toj vašoj orijentaciji pomognu organizujući rad na način koji će štititi zdravlje svih nas, a da se ne naruše osnovni kriterijumi koje zajedno izgrađujemo.

Želim vam da se lepo odmorite, budete zdravi i da nakon odmora, od druge polovine avgusta, nastavimo sa našim radom.

Napominjem da će svi zaposleni na Fakultetu intenzivno razmišljati o mogućnostima organizovanja rada i vašeg studiranja i u okolnostima ako se situacija sa epidemijom ne bude smirila. Tim povodom vas inormišemo da je Fakultet zasad doneo sledeće odluke:

•Uvođenje Oktobra 2, kao redovnog ispitnog roka, što bi značilo da studenti mogu prijaviti neograničen broj ispita (a ne samo dva, kao dosad) po redovnoj ceni prijave ispita,
•Oktobar 2 se uvažava studentima kao rok za dobijanje stipendija Fakulteta,
•Od 17. do 22. avgusta će se održati ispiti samo za one studente koji su bili bolesni, kao i za studente iz inostranstva koji su bili sprečeni da dođu u Republiku Srbiju i o tome su putem imejla obavestili Studentsku službu.

Od 20.07. do 10.08.2020. na fakultetu će raditi samo Studentska služba radnim danima od 9 do 13 sati.

Zaposleni na Fakultetu vam žele prijatan odmor uz najsrdačiju preporuku da čuvate vaše zdravlje i zdravlje vaših najbližih.

Srdačan pozdrav,
Prof. dr Mirjana Franceško, dekan

U Novom Sadu, 17. jula 2020.
Obaveštenje za studente – oktobar 2

17.07.2020.

Svim studentima će biti omogućen dodatni ispitni rok – oktobar 2! Rok će se održati nakon redovnog oktobarskog ispitnog roka. Cena prijave će biti 400,00 dinara po ispitu i neće biti ograničenja u broju ispita koje student želi da prijavi. Takođe, ispiti položeni u ovom roku biće uzeti u obzir prilikom razmatranja zahteva za stipendiju.

Studenti koji nisu pristupili junskom ispitnom roku, iz zdravstvenih razloga ili nisu bili u Srbiji, mogu da se jave Studentskoj službi (stsluzba_ns@flv.edu.rs) još u poneljak, 20.7.2020, radi evidencije za polaganje ovih ispita u avgustu mesecu.
Obaveštenje za studente – COVID 19 !

08.07.2020.

Poštovani studenti,

Kao što vidite, životna borba sa virusom se nastavlja. U tom kontekstu je neophodno da organizujemo studentske aktivnosti na primeren način uz mere zaštite. U toku je ispitni rok koji će se nastaviti do daljnjeg UZ POJAČANE MERE ZAŠTITE KOJE PODRAZUMEVAJU SLEDEĆE:

1.OBAVEZNO NOŠENJE MASKI NA FAKULTETU
2.DEZINFEKCIJA RUKU I NOGU PRI ULASKU
3.DOLAZAK NA ISPIT U TAČNO ODREĐENO VREME KAKO BI SE ŠTO KRAĆE ZADRŽAVALI U ZGRADI
4.RASPORED STUDENATA U UČIONICE UZ MAKSIMALNO DOZVOLJEN BROJ
5.NEDOLAZAK NA ISPITE AKO IMATE BILO KAKVE SIMPTOME (ZDRAVSTNE TEGOBE SLIČNE KOVIDU), ODNOSNO AKO JE NEKO IZ VAŠEG NEPOSREDNOG OKRUŽENJA OBOLEO
6.U SLUČAJU DA NISTE U SRBIJI ILI STE IZ GRUPE OPISANE U TAČKI 5, OBAVEZNO SE JAVITE NA MAIL stsluzba_ns@flv.edu.rs STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

Mi ćemo pomno pratiti situaciju i donositi mere u skladu sa tim, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni. PRATITE SAJT!

Napominjemo da je zgrada Fakulteta više puta u potpunosti dezinfikovana.
Za ispite i/ili aktivnosti koji će se eventualno morati pomeriti ili modifikovati, nećete biti uskraćeni. Naći ćemo primerena rešenja. Vaše je da što bolje spremite ispite.
Pozivamo vas da budete naši partneri i da zajedno prebrodimo ove izazovne okolnosti uz što manje negativnih posledica.

Srdačan pozdrav u ime FLV prof. dr Mirjana Franceško, dekan

Novi Sad, 8. 7. 2020.
Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Broj: 233/20
Novi Sad, 06.07.2020.

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast građanskopravne nauke koji se prijavio na konkurs raspisan od strane Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić održaće se 15.07.2020. sa početkom u 14 časova u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Tema pristupnog predavanja je: OSNOVNA NAČELA GRAĐANSKOG IZVRŠNOG POSTUPKA

Komisija za pristupno predavanje:

1.Prof.dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, uža naučna oblast privatno pravo, predsednik Komisije.
2.Prof. dr Milan Počuča, redovni profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akdemija Novi Sad, uža naučna oblast građanskopravne i privrednopravne nauke, član Komisije.
3.Doc. dr Tamara Gajinov, docent Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerziteta Union u Beogradu, uža naučna oblast Pozitivnopravne nauke, član komisije, i
4.Prof.dr Mirjana Franceško, redovni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerziteta Union u Beogradu, dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Kandidat: Dr Zoran Vavan

Pristupno predavanje je otvoreno za javnost

Prof. dr Mirjana Frnaceško
Dekan Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Važno obaveštenje – COVID 19!!!

06.07.2020.

Mole se studenti koji imaju bilo kakve simptome uzrokovane koronavirusom ili imaju inficirane članove porodice ovim virusom, da ne dolaze na ispite u ovom junsko-julskom ispitnom roku.

Takođe, ti studenti su u obavezi da se jave studentskoj službi na mejl stsluzba_ns@flv.edu.rs kako bismo ih evidentirali jer će za njih biti organizovano naknadno polaganje ispita koje su sada propustili zbog bolesti.

Naknadno polaganje će biti pre septembarskog ispitnog roka, a ispite nije potrebno ponovo prijavljivati, biće važeće junske prijave.
6. jul poslednji dan za upis kandidata sa prvog prijemnog ispita

06.07.2020.

Ponedeljak 6. jul je poslednji dan za upis studenata na FLV koji su položili prijemni ispit 29.juna.

Služba upisa radi radnim danima od 10 do 15 časova.

Lista kandidata koji su položili prijemni ispit 29.juna nalazi se na sajtu FLV.

Sledeći termin polaganja prijemnog ispita je u ponedeljak 6.jula sa početkom u 10 časova.