Tribina „IZMENE PRAVOSUDNIH ZAKONA – stanje, izazovi i perspektive”

Katedra za pravo Fakulteta za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić organizuje
stručnu tribinu pod nazivom:

„IZMENE PRAVOSUDNIH ZAKONA – stanje, izazovi i perspektive”

Moderator i uvodničar:
– PROF. DR TAMAŠ KORHEC – redovni profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkatić i sudija Ustavnog suda RS

Govornici na tribini:
– SAVO ĐURĐIĆ – sudija Apelacionog suda u Novom Sadu u penziji, član CEPRIS-a
– NEBOJŠA ĐURIČIĆ – sudija Višeg suda u Beogradu i predsednik Upravnog odbora
Foruma sudija Srbije

Tribina će se održati 04.04.2023. godine, sa početkom u 18:00 časova,
na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu,
Bulevar oslobođenja br. 76
Tribina ”Podsticajno školsko okruženje za visokosenzitivnu decu”

Pozivamo vas na tribinu pod nazivom ”Podsticajno školsko okruženje za visokosenzitivnu decu”.

Tribina se održava u utorak 4.aprila 2023.godine sa početakom u 18 sati, na Fakultetu za pravne i
poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Bulevar oslobođenja 76 (1.sprat, amfiteatar 120).

Na tribini će učesvtovati: Žana Erdeljan iz Centra za edukaciju Koraci, psihijatar Ana-Marija Vejnović
iz Kliničkog centra Vojvodine, sa Odeljenja za psihijatriju, sa Klinike za psihijatriju, a moderator tribine
će biti doktorand psihologije Isidora Rajić.
Održana radionica za srednjoškolce u Nišu

U nastavnom centru u Nišu održana je radionica 27.03. za srednjoškolce sa područja Niša.

Na radionici su praktičari i asistenti srednjoškolcima prezentovali osnovne forenzičke
tehnike i izradu fotorobota.

Interesovanje je bilo veliko a učenici kao i njihovi profesori bili su veoma zadovoljni
prikazanim.
Sekundarna viktimizacija – izazov u prevodilačkoj praksi, stručni sastanak sa elementima obuke

U skladu sa najavom prilikom VI po redu stručne prevodilačke konferencije,
Udruženje stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije u saradnji sa Fakultetom
za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić”, organizuje stručni sastanak sa
elementima obuke, na temu sekundarne viktimizacija, 29.marta 2023. godine u
Novom Sadu, u prostorijama fakulteta.

15.45 – 16.00 prijavljivanje učesnika

16.00 – 17.00 I sesija – iz ugla

Izazovi prevođenja u kriznim situacijama iz ugla psihologa – prof. dr Vesna Petrović
i asist. Jelka Dragićević, studijski program Poslovna psihologija (FLV)

17.00 – 17.30 pauza za kafu

17.30 – 18.45 II sesija – iz prevodilačkog ugla – panel diskusija

Izazovi u komunikacijama u kontekstu migracija – kako premostiti barijeru? – Saman Ali Vještica,
prevodilac za urdu, kulturni medijator, saradnik više međunarodnih i domaćih organizacija sektora NVO;
Raja Rifai Elba, sudski prevodilac za arapski, član USSPTS; Bojana Dević, prevodilac za farsi.

18.45 – 19.45 III sesija – iz bezbednosnog ugla

Komunikacija sa žrtvama i izvršiocima krivičnih dela trgovina ljudima i krijumčarenje ljudima –
Miloš Đorđević, kapetan policije, Odeljenje kriminalističke policije Policijske uprave u Nišu,
saradnik – praktičar, studijski program Bezbednost i kriminalistika (FLV)

19.45 – 20.00 zaključci stručnog sastanka i podela

Prijave isključivo putem linka Prijave najkasnije do utorka 28.03. 2023.
Podela diploma

Drage kolege,

Podela diploma studentima koji su završili studije u periodu od 1. decembra 2021.
do 31. maja 2022. godine održava se:

– u Novom Sadu od 21. 3. 2023. do 6. 4. 2023, radnim danima 8.00-17.00. u kancelariji 124.
– u Nišu od 7. 4. 2023. do 19. 4 . 2023. (termini po dogovoru sa Lazarom).
Aprilski ispitni rok

Drage kolege,
aprilski ispitni rok je od 27. 3. 2023. do 8. 4. 2023.
Prijava za aprilski rok je od 13. 3. 2023. do 22. 3. 2023.

Neophodno je da bude uplaćena martovska rata školarine
kako biste mogli da prijavite ispite.
Prof. dr Jasmina Nedeljković – novi dekan FLV-a

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić ove godine beleži 17 godina uspešnog rada.
Tokom svih ovih godina menadžment fakulteta i kompletno nastavno osoblje slede misiju osnivača
da obrazuju kvalitetne i kreativne stručnjake koji ce moći aktivno da se uključe u društvene i
privredne tokove.

Ovoga meseca naš fakultet dobio je novog dekana. Prof. dr Jasmina Nedeljković je novi dekan
Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Prof. dr Jasmina Nedeljković (rođ. Đokić) redovni je profesor na Fakultetu za pravne i poslovne
studije dr Lazar Vrkatić, na kom je angažovana skoro od osnivanja. Dakle, punih šesnaest godina
deo je Katedre za psihologiju. Diplomirala je 1991. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu,
na Departmanu za psihologiju, magistrirala je 2007. godine, a doktorsku disertaciju sa temom
„Integrativni model psiholoških prediktora akademske neefikasnosti“ odbranila je 2012. godine
takođe na Departmanu za psihologiju Univerziteta u Nišu.

„Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u kontinuitetu se radi na unapređenju
rada i podizanju kvaliteta. Moja obaveza i izazov u narednom periodu jesu da nastavim taj kontinuitet
i da doprinesem daljem razvoju fakulteta“, istakla je u svom prvom obraćanju prof. dr Jasmina Nedeljković.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić uspešno je prošao još jedan ciklus akreditacije
2020. godine. Na Fakultetu se realizuju osnovne akademske studije na smerovima Pravo, Engleski jezik,
Bezbednost i kriminalistika, Poslovna psihologija i master akademske studije na smerovima Pravo,
Engleski jezik, Bezbednost, Poslovna psihologija, Psihoterapija i Multidisciplinarne forenzičke studije.Fakultet za pravne i poslovne studije uspešno radi u Novom Sadu i jedinici van sedišta – u Nišu.
Pripremna nastava – Katedra za engleski jezik, Niš

Dragi budući studenti,
u nastavku se nalazi raspored za otvorena vrata/pripremnu nastavu za studuje engleskog jezika u Nišu.
Tribina povodom meseca prevencije trgovine ljudima

Studenti Prava su prisustvovali tribini u organizaciji udruženja gradjana
Sloboda nema cenu, povodom meseca prevencije trgovine ljudima
u Američkom kutku 30. januara 2023. godine.

Ovom prilikom okupljeni pripadnici anti-trafficking zajednice razmenili su
iskustva u radu na suzbijanju trgovine ljudima u Srbiji i slušali o primerima
dobre prakse i sa aspekta stručne razmene sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Potpisan protokol o saradnji sa Omladinskim savezom udruženja OPENS

Sa zadovoljstvom saopštavamo da je dana 9. februara 2023. godine potpisan
Protokol o saradnji izmedju Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić i Omladinskog saveza udruženja OPENS.

Ovim Protokolom uspostavlja se saradnja na realizaciji projekata i programa
od obostranog interesa sa zajedničkim ciljem unapredjenja položaja mladih
kroz medjusektorsku kooperaciju, jačanje kapaciteta i kvaliteta rada potpisnica,
te kroz ulaganje zajedničkih napora za obezbedjenje adekvatnog pristupa mladima.

U narednom periodu studenti će biti obavešteni o mogućnostima iskorišćavanja
kapaciteta koje nudi @opens2019, kao i o načinima obavljanja stručne prakse
za studente sa svih smerova Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar
Vrkatić.