Ispričaj mi svoju digitalnu priču

Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, uspešno je održan još jedan seminar
pod nazivom „Ispričaj mi svoju digitalnu priču“, u organizaciji Udruženja nastavnika engleskog
jezika ELTA.

Ovaj stručni skup je namenjen nastavnicima engleskog jezika ali i nastavnicima drugih stranih
jezika i drugih opšteobrazovnih predmeta. Osim iskusnih predavača iz naše zemlje, imali smo priliku
da čujemo i strane predavače, baš kao i na prethodnim seminarima.

Ovog puta dvadesetak studenata sa Katedre za engleski jezik našeg fauklteta imalo je priliku da
učestvuje na seminaru.


Pripremna nastava – Katedra za pravo

Katedra za pravo

Pripremne konsultacije za polaganje prijemnog ispita održavaju se
svakog radnog dana u vremenu 10:00-15:00 časova (kabinet 212 na
2. spratu fakulteta).

Pored redovnih termina upisnih konsultacija, Katedra za Pravo poziva
kandidate da budu gosti našeg fakulteta i prisustvuju predavanjima i
radionicama:

13. mart – 10:00 Krivičnopravna zaštita životne sredine
21. mart – 10:00 Međunarodne konvencije kao izvori Međunarodnog privrednog prava
18. april – 11:45 Podele ljudskih prava
26. april – 11:45 Krivična dela protiv imovine: krađa, teška krađa, razbojništvo
03. maj – 09:00 Evropska unija i Srbija: perspektive i izazovi
08. maj – 14:15 Teorije kazne
15. maj – 12:30 Izvršni postupak

Informacije vezane za upis na studije prava, priznavanje ispita i prelazak
sa drugih fakulteta na studijski program “Pravo” FLV, mogu se dobiti:

● svakog radnog dana u vremenu: 10:00-15:00 časova (kabinet 212 na 2. spratu)
● putem kontakt telefona 0658989710 i 062592008
● putem e-maila nikolaolbina@gmail.com i zoran.vavan@yahoo.com
FTO obuka za sticanje licenci

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije FLV je ovlašćen za sprovođenje obuke za sticanje licenci, i to:

  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova redarske službe
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite; i
  • Sprovođenje obuke za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite.

Obuka za sticanje licenci iz tački 2. i 3. rešenja MUP-a počinje 17. marta 2023. godine u kabinetu 405 na IV spratu i biće realizovana isključivo petkom (od 16č) i subotom (od 09č).

Teorijska obuka traje 25 časova, a praktična 65 časova. Praktična obuka iz borilačkih veština (32 časa) biće realizovana u SD Partizan, u ul. Uroša Predića br. 6.

Zainteresovani studenti (bivši i sadašnji) treba da se prijave najkasnije do 6. marta, saradniku u nastavi Nađi Maletić, kancelarija 220 na II spratu, tel. 066-5761-066, email: maleticnadja0@gmail.com.

Na prvom okupljanju biće date detaljne informacije oko realizacije celokupne obuke, polaganja ispita i načina plaćanja.

Kotizacija za studente FLV je 12000 dinara i plaća se u dve rate. Za lica van FLV, kotizacija iznosi 20000 dinara.

Realizoavna obuka FTO računaće se i za stručnu praksu 1. 2. i 3.


Katedra za bezbednost i kriminalistiku