Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast
Krivičnopravnu i užu naučnu oblast Menadžment bezbednosti, koji su se prijavili
na konkurs koji je raspisao Fakultet za pravne i poslovne studije Dr Lazar Vrkatić,
održaće se 27.06.2023. godine sa početkom u 11 časova u učionici 211 Fakulteta za
pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu.

Više informacija: Pristupno predavanje 27-06-2023
Moja pravosudna profesija – Goran Veselinović, javni izvršitelj u Beogradu

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje onlajn predavanje pod nazivom:

MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – JAVNI IZVRŠITELJ

Predavač: Goran Veselinović – javni izvršitelj u Beogradu.

Predavanje će se održati u ponedeljak, 31. maja 2021. godine, sa početkom u 19:00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.

Imaćete jedinstvenu priliku da se upoznate sa razvojnim putem, ovlašćenjima i izazovima
nekoliko najznačajnijih pravosudnih profesija u našem pravnom sistemu.
Stručna praksa u OTP banci – Bezbednost informacionih sistema

Studenti III godine realizuju jednodnevnu stručnu praksu u OTP Banci tokom maja meseca
u grupi po troje zbog epidemiološjkih razloga.

Studenti su sa praksom u prostorijama banke počinjui u 9:00.
Prva lokacija je bila Odeljenje opšte bezbednosti gde ih je rukovodilac Direkcije bezbednosti
Zlatko Kirkov upoznao sa:

• Kraćim istorijatom OTP banke od ulaska na tržište 2006. godine do danas.
• Direkcijom bezbednosti OTP banke, organizacionom strukturom, zadacima,
ciljevima i kraćim opisom podele posla.

Studenti su prošli obuku o bezbednosti koju prolaze svi zaposleni u banci. Odgledali su
namenski video materijal propraćen dodatnim pojašnjenjima i dobili priručnik u vezi sa
predavanom materijom. Imali su priliku da diskutuju i postavljaju pitanja.
Nakon Odeljenja opšte bezbednosti posetili su Odeljenje IT bezbednosti, gde su se upoznali
sa aktivnostima u laboratoriji za analizu i testiranje IT bezbednosti. Dobili su informacije
o IT izazovima, specifičnim za bankarski sektor, kao i korisne savete za zaštitu računara u
privatnom i poslovnom okruženju.

U Odeljenju za bezbednost platnih kartica upoznali su se sa aktivnostim oko spovođenja
preventivnih i represivnih mera zloupotreba platnih kartica gde im je na praktičnim primerima
dodatno pojašnjen materijal iz Priručnika o bezbednosti platnih kartica namenjen pravosuđu i
policiji, koji su od kolege Kirkova dobili prilikom dolaska. Informisani su o merama koje se
preduzimaju za sprečavanje pranja novca i finansiranju terorizma i objašnjeno im je koje poslove
obavlja Menadžer bezbednosti podataka.

Nakon toga, dobili su i priliku da posete prostoriju gde se vrši kontrola i centralno upravljanje
video sistemima, alarmnim sistemima, kao i sistemom za kontrolu ulaska i izradu ID isprava.
Praksa studenata sa mastera BIK – poseta Promenadi i NIS-u

U skladu sa Nastavnim planom i programom, u okviru predmeta PROCENA RIZIKA u zaštiti lica,
imovine i poslovanja, studenti I godine MAS „Bezbednost“, dana 12. maja 2021. godine u vremenu
od 16,00 do 17,30 č., obavili su stručnu posetu-praksu u naftnoj kompaniji NIS a.d., a 19. maja
2021. godine od 11,00 do 12,30 č. posetili su Tržni centar „Promenada“ u Novom Sadu.

• U naftnoj kompaniji NIS a.d. od odgovornih rukovodilaca, studenti su upoznati sa organizacijom
i funkcionisanjem službe-Funkcije korporativne zaštite i sistema fizičko-tehničke zaštite lica, imovine
i poslovanja, i ulozi odgovornih radnika u procesu procene rizika, po pojedinim sektorima (zaštita od
požara i eksplozija, elementarne nepogode i druge nesreće, protivpravno delovanje internih i eksternih
subjekata, zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu, upravljanje ljudskim resursima i dr.).

• U Tržnom centru „Promenada“, objektu od značaja za privredu N. Sada, odgovorni rukovodioci su
upoznali studente o: bezbednosnim procenama i ugroženosti zaposlenih, posetilaca i objekta, rizicima po
bezbednost i zdravlje na radnom mestu i okolini; rizicima od požara i eksplozija, elementarnih nepogoda,
i drugih nesreća; rizicima od protivpravnog delovanja (napadi i ugrožavanje lica i imovine), i o ulozi
menadžmenta u upravljanju rizicima. U toku posete, studenti su obišli i sagledali rad protivpožarnih
sistema, prostore i pravce za evakuaciju, parking i sisteme zaštite vozila, kao i rad i funkcionisanje
Kol centra. U toku prezentacije, studenti su postavljali pitanja i izrazili interesovanje za ukupnu
efikasnost sistema zaštite u ovakvim objektima

Sa studenima je bio prof. dr Vojin Pilipović.
PSIHA U DOBA COVID-19 – ONLINE TRIBINA

Poštovani studenti,

Katedra za psihologiju organizuje online tribinu pod nazivom:

Psiha u doba COVID-19 – šta nam kažu psihološka istraživanja u Srbiji

Učesnici tribine:
prof. dr Jasmina Nedeljković
doc. dr Dragan Žuljević
doc. dr Dušana Šakan

Termin:
24.5.2021. u 18.30
E-learn: Tribine – Onlajn predavanja i tribine

Očekujemo vas!
MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – Tomislav Kovačević, saradnik u kancelariji javnog beležnika

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje onlajn predavanje pod nazivom:

„MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – JAVNI BELEŽNIK“

Predavač: Tomislav Kovačević saradnik u kancelariji javnog beležnika u Novom Sadu.

Predavanje će se održati u ponedeljak, 24. maja 2021. godine, s početkom u 16:30 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju. Imaćete jedinstvenu priliku
da se upoznate sa razvojnim putem, ovlašćenjima i izazovima nekoliko najznačajnijih pravosudnih
profesija u našem pravnom sistemu.
ONLINE KONSULTACIJE NA E-LEARNU

Dragi studenti,

Kako bismo što efikasnije organizovali online konsultacije došlo je do promena
na E-learnu. Napravljeno je jedinstveno na kom će se držati konsultacije ubuduće. Od sada, prečica za konsultacije na E-learnu je sledeća:
Kursevi – Konsultacije – Katedra za Poslovnu psihologiju i Psihoterapiju
Na tom mestu se za svakog nastavnika nalazi Big Blue Button i informacije
o terminima konsultacija. Dakle, od sada neće više svaki nastavnik imati
konsultacije u okviru svog predmeta nego na pomenutom mestu. Pozivamo Vas
da redovno koristite konsultacije i budete u kontaktu sa nastavnicima i
asistentima kako biste što bolje usvojili gradivo i odgovorili na nedoumice
koje imate u toku učenja.

S poštovanjem,
Katedra za psihologiju
OTVORENA VRATA – KATEDRA ZA ENGLESKI JEZIK

Poštovane buduće kolege,

prvi termin za otvorena vrata za kandidate koji žele da upišu engleski je 19.maj u 12h.
U virtuelnoj učionici na stranici “Pripremna nastava” dočekaće vas profesori Isidora Votls i Marko Volf.

Očekujemo vas!
MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – Advokat Veljko Milić

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje
onlajn predavanje pod nazivom:

MOJA PRAVOSUDNA PROFESIJA – ADVOKAT

Predavač: Veljko Milić advokat u Novom Sadu

Predavanje će se održati u ponedeljak, 17. maja 2021. godine,
sa početkom u 16:00 časova.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.
Imaćete jedinstvenu priliku da se upoznate sa razvojnim putem,
ovlašćenjima i izazovima nekoliko najznačajnijih pravosudnih
profesija u našem pravnom sistemu.

Link: e-learn@FLV -> Tribine – Gostujuća predavanja…


Gostujuće predavanje – “Sistem izvršenja krivičnih sankcija Republike Srbije”

U četvrtak 13.05.2021. sa početkom u 14:00 časova biće održano onlajn gostujuće predavanje
prof. dr Ace Bobića na temu „Sistem izvršenja krivičnih sankcija Republike Srbije“.
Prof. dr Aco Bobić je vanredni profesor na Univerzitetu EDUCONS i zamenik načelnika u
Okružnom zatvoru Novi Sad.

Predavanje organizuje katedra za Bezbednost i kriminalistiku i poziva sve zainteresovane
da se priključe.

Smernice za pristupanje sesiji su:
e-learn → Tribine, gostujuća predavanja→Onlajn predavanja i tribine