Novi ispitni rok – Oktobar II

U školskoj 2021/22 uvodi se dodatni ispitni rok Oktobar II. Rok će se održati u periodu od 29.09. do 08.10.2022. U dodatnom ispitnom roku Oktobar II, studenti mogu prijaviti najviše tri ispita.

Prijava ispita se vrši 26. i 27.09.2022. do 16 časova, a cena prijave jednog ispita je 1.500,00 dinara.

Ovo obaveštenje se ne odnosi na studente koji su školske 2021/22. godine i ranije upisali apsolventski staž i na studente završnih godina master studije.
Konkurs za stipendije – 2022-23.

Fondacija „Lazar Vrkatić“ Novi Sad , Bulevar Oslobođenja, br. 76, na osnovu odluke Upravnog odbora od 24. 08. 2022. godine raspisuje:

K O N K U R S
ZA DODELU STIPENDIJA

Fondacija dodelјuje stipendije za upis u II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2022/23. godini na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

  • Fondacija dodelјuje 30 stipendija u visini od 50% od iznosa pune školarine.

Uslovi za dobijanje stipendije:

  • Položeni svi ispiti iz školske 2021/22. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić zaključno sa ispitnim rokom “Oktobar II”.

Konkurs je otvoren do 12. 10. 2022. godine.

  • On-line formular za prijavu na konkurs možete popuniti na stranicama Fondacije,
    ili
  • možete preuzeti Prijavu za podnošenje molbe u obliku”MS Word” dokumenta i popunjenu prijavu poslati na sledeću e-mail adresu: office@lazarvrkatic.org

Rezultati konkursa biće objavlјeni 17. 10. 2022. godine na sajtu Fondacije „ Lazar Vrkatić“ – www.lazarvrkatic.org

 

U Novom Sadu, 24.08.2022. godine.

Predsednik upravnog odbora
Ivana Vrkatić