Obaveštenje za studente koji nisu iz Srbije

30.06.2020.

Ukoliko studenti koji ne žive u Srbiji, nisu u mogućnosti da zbog aktuelne situacije dođu i polažu ispite u junskom ispitnom roku, jer trenutno ne borave u Srbiji, fakultet će obezbediti dodatni ispitni rok.

Studenti će biti u obavezi da donesu potvrdu o mestu boravka, a o ovom dodatnom roku fakultet će ih blagovremeno obavestiti. Termini dodatnog roka se svakako neće podudarati sa septembarskim i oktobarskim ispitnim rokom.
Organizovanje ovog roka biće na osnovu junskih prijava, odnosno potrebno je da su ovi studenti ispite prijavili za junski ispitni rok.

Ako je studentima potrebna potvrda o izlasku na ispite u junskom ispitnom roku radi regulisanja ulaska u Republiku Srbiju, neophodno je da se blagovremeno jave studentskoj službi Fakulteta.
Ogromno interesovanje maturanata za studijske programe na FLV

29.06.2020.

Letnji prijemni rok je uspešno realizovan na našem fakultetu. Uz primenu svih preventivnih epidemioloških mera organizovani su prvi prijemni ispiti na FLV za upis generacije studenata 2020-21 godine.

Vlada veliko interesovanje za sve studijske programe na našem fakultetu. Na prijemnom ispitu kandidati su postigli veoma dobre rezultate, radujemo se radu sa našim novim studentima!

Svi oni kandidati koji su prijemni ispit položili na srodnim fakultetima mogu se upisati na studijske programe na našem fakultetu bez polaganja prijemnog ispita.

Postignute rezultate na prijemnom ispitu možete pogledati na sledećem linku >>>
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /hosting/user/fpps/flv.edu.rs/www/userdata/wp-content/themes/flvtheme/template-parts/content.php on line 58

Polaganje prijemnog ispita uz obaveznu zaštitnu opremu

29.06.2020.

U ponedeljak 29.juna održaće se prvi prijemni ispiti sa početkom u 10 časova za upis u prvu godinu studija, generacija 2020/21.

Molimo sve kandidate da se pojave na fakultetu 30 minuta pre početka prijemnog ispita zbog raspoređivanja u učionice u kojima će polagati prijemni ispit.

Svi kandidati koji dolaze na polaganje prijemnog ispita obavezno moraju nositi zaštitnu masku.

Fakultet je preduzeo sve preventivne mere zaštite zbog još uvek aktuelne pandemije u pogledu socijalne distance i rasporeda broja studenata u učionicama. Takođe su obezbeđena dezinfekciona sredstva i dezo barijere.
Uručene nagrade pobednicima konkursa za pisanje eseja

22.06.2020.

Fondacija Lazar Vrkatić, organizovala je nagradni konkurs za pisanje eseja za sve studente osnovnih i master studija koji studiraju u Srbiji. Ove godine osnovna tema konkursa za pisanje eseja je bila „Mediji i moć“.

Najbolje ocenjene radove napisali su:
-1.mesto – Marko Vesić, student Kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
-2.mesto – Lazar Đoković, student Prava na Pravnom fakultetu u Beogradu
-3.mesto – Tamara Tica, student Politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Šestočlana komisija imala je zahtevan zadatak da oceni radove studenata koji su pristupili samom takmičenju u pisanju eseja. Ove godine konkurs je izazvao najveće intersovanje do sada, prijavilo se 208 kandidata za takmičenje. Takmičenje je održano ove godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu i u Nišu.

Fondacija Lazar Vrkatić osnovana je juna 2008. godine u Novom Sadu od strane porodice pokojnog profesora Lazara Vrkatića, s ciljem očuvanja uspomene na njegov pedagoški, naučni, intelektualni, humanitarni i društveno angažovani rad.
Konkurs fondacije za pisanje eseja održavaće se svake godine sa ciljem podsticanja spoznaje i istraživanja na putu ka ličnom usavršavanju i postizanju društvenih i humanitarnih ciljeva kod mladih studenata.
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /hosting/user/fpps/flv.edu.rs/www/userdata/wp-content/themes/flvtheme/template-parts/content.php on line 58

Konkurs za Upis za akademsku 2020-21. godinu

Posl. br. 128/20
Novi Sad, 25.05.2020.g.

Na osnovu člana 62. Statuta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, na sednici Saveta održano dana 25.05.2020. godine doneta je odluka da se raspiše:

K O N K U R S 

1.    Za upis  studenata na I godinu na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE, za akademsku 2020/2021. godinu, na sledeće studijske programe:   

 1. Pravo                                              50 studenata ( četiri godine, 240 ESPB)

 2. Poslovna psihologija                   120 studenata ( tri godine, 180 ESPB)

 3. Bezbednost i kriminalistika       100 studenata  ( četiri godine, 240 ESPB)

 4. Engleski jezik                                50  studenata ( četiri godine, 240 ESPB)


Prijave na konkurs podnose se od  dana objave konkursa u vremenu od 10,00 do 15,00  časova svakog radnog dana i subotom od 10,00 do 12,00 časova.

Uslovi za upis na osnovne akademske studije:

  – završena srednja četvorogodišnja škola


Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, diplomu o završenoj srednjoj školi i svedočanstva za svaku školsku godinu (overene fotokopije).  

Polaganje prijemnog ispita održaće se u sledećim terminima:

Junsko-julski upisni rok 

 • 29.06.2020.g. u 10h

 • 06.07.2020.g. u 10h


Objavljivanje rang liste 30.06.2020.g.  i 07.07.2020.g. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Upis primljenih kandidata od 30.06. – 05.07.2020.g.,  i od 07.07. – 17.07.2020.g. od 10-15 časova.


Septembarski upisni rok (ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka )

 • 31.08.2020.g. u 10h

 • 14.09.2020.g. u 10h

 • 28.09.2020.g. u 10h


Objavljivanje rang liste 01.09.2020.g., 15.09.2020.g. i 29.09.2020.g.  na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta

Upis primljenih kandidata od  01.09.2020.g. – 30.09.2020.g. od 10-15h.

Troškovi prijemnog ispita i upisa naplaćuju se u iznosu od 5.000,00 dinara.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata:


 • opšti uspeh u srednjoj školi (do 40 bodova )

 • prijemni ispit (od 0 do 60 bodova )


Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva).

Školarina za jednu školsku godinu iznosi 1.550,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Plaćanje u mesečnim ratama.3.   o upisu studenata na I godinu na  MASTER AKADEMSKE STUDIJE,  za akademsku 2020/2021. godinu, na sledeće studijske programe:

 1. Pravo                                                              25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)

 2. Bezbednost                                                  25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)

 3. Poslovna psihologija                                   50 studenata ( dve godine, 120 ESPB)

 4. Psihoterapija                                                50 studenata ( dve godine, 120ESPB )   

 5. Engleski jezik                                               25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)

 6. Multidisciplinarne forenzičke studije       25 studenata ( jedna godina, 60 ESPB)


Na master akademske studije može se upisati lice koje je završilo srodne osnovne akademske studije i to:

 1. na studijski program Poslovne psihologije ako je završilo najmanje trogodišnje osnovne akademske studije i tako ostvarilo 180 ESPB iz oblasti psihologije;

 2. na studijski program Psihoterapije ako je završilo najmanje trogodišnje osnovne akademske studije i tako ostvarilo 180 ESPB iz oblasti psihologije;

 3. na studijski program Prava ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti prava;

 4. na studijski program Engleski jezik ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti anglistike;

 5. na studijski program Bezbednosti ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti kriminalistike, prava ili menadžmenta u bezbednosti;

 6. na studijski program Multidisciplinarne forenzičke studije ako je završilo četvorogodišnje osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB iz oblasti kriminalistike, prava ili menadžmenta u bezbednosti.


Za studijski program Engleski jezik uslov upisa je ulazno motivaciono pismo na engleskom jeziku za koje kandidat može dobiti od 1 do 10 bodova.

Na master akademske studije mogu se upisati i lica koja su završila osnovne akademske studije prvog stepena koje nisu srodne pod uslovom da polože dopunske programske sadržaje (ispite razlike).


Lica iz prethodnog stava  ispite razlike moraju položiti pre polaganja ispita iz predmeta koji su predviđeni nastavnim planom master akademskih studija.  


Na master akademske studije mogu se upisati i lica koja su završila osnovne akademske studije koje nisu srodne sa studijskim programima ukoliko poseduju posebna znanja stečena u okviru obrazovanja tokom čitavog života u skladu sa članom 111. Zakona o visokom obrazovanju.

Posebno stečena znanja kandidat dokazuje uverenjem izdatim od ustanove koja realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Kandidati podnose sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih i diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama (overene fotokopije).

Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu  prosečne ocene ostvarene na osnovnim akademskim studijama prvog stepena.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu prosečnu ocenu, prednost ima onaj kandidat koji je za kraće vreme završio osnovne akademske studije.

Za studijski program Engleski jezik, rang-lista se formira na osnovu prosečne ocene sa osnovnih akademskih studija i broja bodova ostvarenih na osnovu motivacionog pisma, prema sledećoj formuli:

Pokazatelj uspešnosti = (prosečna ocena sa osnovnih akademskih studija X 100) + broj bodova na motivacionom pismu

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prema ovoj formuli, prednost ima onaj kandidat koji je u kraćem vremenskom periodu završio osnovne akademske studije.

U slučaju polaganja dopunskih programskih sadržaja u formi programa obrazovanja tokom čitavog života, pokazatelj uspešnosti je zbir prosečnog uspeha na osnovnim akademskim studijama i prosečnog uspeha na Programu obrazovanja tokom čitavog života.
U slučaju da je zbir prosečnih uspeha isti kod dva ili više kandidata, prednost ima onaj kandidat koji je u kraćem vremenskom roku završio Program obrazovanja tokom čitavog života.

Prijava kandidata na konkurs  od  01.06.2020.g. do 26.11.2020.g.

Objavljivanje  konačne rang liste 30.11.2020.g. na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Školarina za jednu školsku godinu master studija iznosi 1.550,00 eura (dinarska protivvrednost).

Plaćanje u mesečnim ratama.

Informacije:

Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 76,
tel. 021/472 7884
www.flv.edu.rs

Predsednik Saveta
Doc. dr Ana Sentov