Novi raspored Ispitnih rokova

12.02.2020.

Poštovani i dragi studenti,

Iza nas je težak i izazovan period u kom smo svi zajedno pokazali da možemo biti kreativni, posvećeni studijama, konstruktivno sarađivati i istrajati u veoma složenoj, nepoznatoj i zahtevnoj situaciji. Prošli smo zajedno kroz jednu veliku životnu školu.

Period pred nama nameće potrebu osmišljavanja i organizovanja aktivnosti, koje smo morali prolongirati. Sada kada su nadležne institucije dale odobrenje za ulazak u redovne tokove studiranja, uprava Fakulteta je donela nekoliko važnih odluka, imajući u vidu potrebe studenata i mogućnosti rada uz preporučene mere zaštite. O tome vas obaveštavamo taksativno:

1.      Aprilski ispitni rok biće organizovan u periodu od 01. do 12. 06. 2020. godine. Raspored ispita će biti objavljen najkasnije do 25. 05. 2020. Prijave ispita koje su izvršene važe za ovaj rok. Takođe, ispiti se mogu naknadno prijaviti do 25.05. i to po redovnoj ceni;

2.      Majski apsolventski rok biće organizovan u periodu od 22. do 27. 06. 2020. godine. Ispiti za ovaj rok mogu se prijaviti samo direktno Studentskoj službi u periodu od 15. do 20. 6.  2020. godine;

3.      Junski ispitni rok će biti organizovan u periodu od 30. 06. do 18. 07. 2020. godine. Prijava ispita za ovaj rok je od 15. do 20. 06. 2020. a termini ispita biće objavljeni najkasnije do 01. 06. 2020. godine;

4.      Studenti koji se nalaze u inostranstvu, a prijavili su ispite u Aprilskom roku treba obavezno da pošalju imejl sa svojim podacima (ime, prezime, smer, broj indeksa) i navedenim ispitima na stsluzba_ns@flv.edu.rs;

5.      Pitanje realizacije kolokvijuma: o tome ćete se dogovoriti sa predmetnim nastavnicima, koji će naći najbolji mogući način za njihovu realizaciju; period: kraj maja;

6.      Ispiti u ovim rokovima će uglavnom biti organizovani pismeno, o čemu ćete, takođe, biti detaljnije obavešteni od strane predmetnih nastavnika;

7.      Bodovanje aktivnosti: u ovim ispitnim rokovima primenjivaće se preporuka nadležnih institucija, prema kojoj u slučaju jednosemestralnih predmeta na ispitu student može ostvariti 100 poena. To znači da vaša ocena zavisi od uspeha na ispitu; u slučaju posebnog angažovanja, dodatnih seminarskih radova i slično, stečena ocena na ispitu može biti uvećana na osnovu dodatnog angažovanja, o čemu će vas pre ispita obavestiti predmetni nastavnik. Ovo važi samo za predmete iz letnjeg semestra 2020. g.;

8.      Od ponedeljka, 18. maja, nastavnici i saradnici će držati konsultacije na fakultetu u Novom Sadu, u terminima koji su određeni za letnji semestar. Konsultacije će se organizovati u određenim učionicama kako bi bilo dovoljno prostora za socijalnu distance. O tome ćete obaveštenje imati na vratima kabineta nastavnika, odnosno saradnika. Bilo bi korisno da se dobro pripremite za konsultacije, s pitanjima koja su vam značajna za pripremu ispita i da se mejlom najavite nastavniku, odnosno asistentu, kako bi se mogao napraviti vremenski raspored dolazaka studenata;

9.      Od ponedeljka, 18. maja, Studentska služba, Skriptarnica i Biblioteka se vraćaju na redovno radno vreme;

10.   Od ponedeljka, 18. maja, Studentska služba i Biblioteka u nastavnoj jedinici izvan sedišta – u Nišu, radiće radnim danima od 9 do 15 časova, a subotom od 9 do 13 časova.

***

Kao odgovorni mladi ljudi i budući intelektualci, molimo vas da pri dolasku na Fakultet
obavezno nosite masku i po mogućstvu rukavice.

Na Fakultetu je izvršena detaljna dezinfekcija i postavljene su dezo-barijere, koje moramo svi da poštujemo.

 

U Novom Sadu, 12. 5. 2020.

U ime Fakulteta
 Prof. dr Mirjana Franceško, dekan
Istraživanje na FLV u doba pandemije

12.05.2020.

Istraživački tim našeg fakulteta u sastavu Dušana Šakan, Nikola Rokvić i Dragan Žuljević već petu nedelju za redom sprovodi longitudinalnu studiju o efektima pandemije COVID-19 na psihičko blagostanje ljudi, pod nazivom “Blagostanje u doba pandemije COVID-19”.

Dosadašnji odziv ispitanika i rezultati su takvi da možemo biti ponosni na njih – imamo 660 ispitanika sa 4 iteracije testiranja u kontinuitetu.

Osnovne preliminarne rezultate možete pogledati na sledećem linku:

Blagostanje u doba pandemije COVID – 19.pdf

Uspešno završen treći ciklus akreditacije

11.05.2020.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije potvrdila je sve akreditacije Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.

Ovo je treći ciklus akreditovanja u kome su našoj instituciji, zahvaljujući kvalitetnom radu u kontinuitetu u svakom segmentu poslovanja, potvrđene akreditacije za ustanovu i sve studijske programe u nastavnom centru u Novom Sadu.

Naš fakultet je prva privatna akreditovana ustanova akademskih studija u Republici Srbiji koja je prvu akreditaciju dobila 2008.godine, u okviru prvog ciklusa provere kvaliteta – akreditacije, uz samo još deset državnih fakulteta. Potvrda kvaliteta rada usledila je 2013. godine kada je potvrđena reakreditacija za sve studijske programe našeg fakulteta. Od 2018. godine ustanovljeno je Nacionalno akreditaciono telo, koje obavlja poslove akreditacija i provere kvaliteta visokoškolskih ustanova. Naš fakultet je ponovo među prvim fakultetima koji je uspešno završio i treći ciklus reakreditacije po novim standardima za sve studijske programe uz dobijanje akreditacije i za neke nove studijske programe.

U ovom ciklusu reakreditacije studijskih programa potvrđene su akreditacije za osnovne akademske studije iz Poslovne psihologije, Prava, Engleskog jezika i Bezbednosti i kriminalistike.
Takođe, potvrđene su akreditacije za master akademske studije iz oblasti Poslovne psihologije, Psihoterapije, Prava, Engleskog jezika i Bezbednosti. U ovom ciklusu je doneta i akreditacija za novi studijski program: master akademske studije – Multidisciplinarne forenzičke studije.

U nastavnom centru u Nišu su akreditovane osnovne akademske studije Bezbednosti i kriminalistike i od ove godine osnovne studije Engleskog jezika

Osnovne akademske studije Poslovne psihologije traju tri godine, nakon čega se studenti opredeljuju za master akademske studije Poslovne psihologije ili Psihoterapije koje traju dve godine. Osnovne studije Prava traju četiri godine, a master akademske studije jednu godinu. Osnovne studije Bezbednosti i kriminalistike traju četiri godine, nakon čega se studenti opredeljuju za master akademske studije Bezbednosti ili Multidisciplinarne forenzičke studije koje traju jednu godinu. Osnovne studije Engleskog jezika traju četiri godine, a master akademske studije jednu godinu.

Svi studijski programi su unapređeni po sadržaju i novim predmetima, a sve to je zasnovano na praćenju trendova i dugogodišnjeg iskustva u rada sa studentima.

Potvrda akreditacija za ustanovu i sve studijske programe našeg fakulteta predstavlja veliku obavezu kao i izazav da do narednog akreditacionog ciklusa još više unapredimo kvalitet rada na svim poljima delovanja naše ustanove. Ono što svih prethodnih četrnaest godina uspešnog rada najbolje odslikava naš kvalitet jesu zadovoljni studenti koji su nakon završenih studija na našem fakultetu započeli svoje poslovne karijere u različitim kompanijama i institucijama i sada grade svoj poslovni uspeh. Ova činjenica u potpunosti ispunjava našu osnovnu viziju, a to je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Mi zajedno sa našim studentima gradimo kvalitet – to je naša vrhunska vrednost!
On-line baze časopisa i članaka

On-line baze časopisa i članaka, kao izvor znanja i pomoć pri učenju, razumevanju i pisanju radova…

preuzmite dokument: .doc .pdfPSIHOLOGIJA


BEZBEDNOST


ENGLESKI JEZIK


PRAVO i POLITIKOLOGIJA
Saopštenje Rektorskog saveta konferencije Univerziteta Srbije

SAOPŠTENJE REKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE
O PLANU AKTIVNOSTI ZA ORGANIZOVANJE NASTAVKA AKTUELNE ŠKOLSKE GODINE

Na 10. sednici aktuelnog saziva Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), održanoj 28. aprila, a koja je za primarnu funkciju imala pripremu nastavka funkcionisanja univerziteta u okolnostima koje bi trebalo da uslede nakon ukidanja vanrednog stanja, usvojeno je sledeće saopštenje:
„Zbog velikog interesovanja studenata, nastavnika, saradnika i istraživača, kao i javnosti u celini, saopštavamo da je, uz neizostavnu stalnu brigu za očuvanje zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, najvažniji prioritet KONUS-a u ovom trenutku uspešno okončanje letnjeg semestra školske godine 2019/2020. Iz ovog razloga, potrebno je da budu osmišljeni najbolji načini za naknadno organizovanje praktične nastave i adekvatne provere znanja.

U vrlo kratkom roku od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, svi univerziteti u sastavu KONUS prešli su na rad na daljinu. Tokom čitavog trajanja vanrednog stanja, univerziteti su imali aktivnu komunikaciju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnim telom za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije, ali i sa studentima i studentskim predstavnicima, što je omogućilo rad visokoškolskih i naučno-istraživačkih ustanova na daljinu u specifičnim okolnostima izazvanih širenjem COVID-19. Rad na daljinu podrazumevao je organizovanje elektronskog izvođenja nastave, pri čemu završni ispiti i dalje moraju da budu organizovani u sedištu odnosne ustanove. Ispunjenost planiranog obima nastave veoma je visoka, pri čemu su studenti pokazali visok entuzijazam u praćenju nastave i dobro su je prihvatili. Rad na daljinu zahtevao je i veće angažovanje nastavnika nego u uobičajenim okolnostima, pa je ovo je intenzivan period i za njih.

Univerziteti članovi KONUS nastojaće da u primerenom roku, u saradnji sa Ministarstvom, stvore sve potrebne preduslove da se studenti vrate u učionice. Prvi uslov na tom planu podrazumeva mogućnost fizičkog dolaska studenata koji borave na teritoriji Republike Srbije u objekte fakulteta i univerziteta, što bi trebalo da bude omogućeno ponovnim uvođenjem međugradskog i gradskog saobraćaja. Univerziteti će dati punu podršku studenskim centrima u svrhu pripreme studentskih domova za povratak studenata. Ministarstvo je najavilo podršku obezbeđivanju svih studentskih domova, uključujući adekvatnu dezinfekciju i sprovođenje pravila o održavanju higijene u njima. Narednu fazu predstavlja otvaranje fakultetskih učionica i laboratorija. Očekuje se da u najkraćem roku bude obavljena dezinfekcija zgrada svih fakulteta. Sve uprave fakulteta obaviće odgovarajuću obuku za tehničko osoblje, zaduženo za staranje o higijeni u objektima. Za studente i zaposlene biće obezbeđena odgovarajuća zaštitna sredstva u fakultetskim i univerzitetskim zgradama.

Pošto pojedini fakulteti imaju aprilski ispitni rok, koji, naravno, nije mogao da bude održan, naknadno održavanje tog roka prvi je zadatak. Drugi je, za one fakultete koji imaju eksperimentalne, laboratorijske i praktične vežbe, organizovanje intenzivnih termina za njihovo održavanje. Uz to, neophodno je da fakulteti obezbede propisanu fizičku distancu u prostorijama u kojima se izvode ispiti ili praktična nastava i konsultacije. Ako bi obaveze učenika srednjih škola bile okončane blagovremeno, prema planovima Ministarstva, satnica za organizovanje prijemnih ispita za upis na fakultete ne bi trebalo da bude bitnije narušena. Kad je reč o završnim radovima na osnovnim studijama i master radovima, trebalo bi da bude ispoljeno razumevanje za produžetak potrebnih rokova, kako bi bilo omogućeno dovoljno vremena za njihovu izradu i odbranu, uz upis narednog nivoa studija. Konačno, pošto se jedan broj fakulteta i univerziteta nalazi u obavezi da preda dokumentaciju za akreditaciju u periodu vrlo brzo nakon okončanja vanrednog stanja, KONUS će, uz punu podršku Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije, uputiti zahtev Ministarstvu radi produženja rokova za podnošenje zahteva za akreditaciju.

Univerziteti članovi KONUS preduzeće sve potrebne mere da studentima, nastavnicima, istraživačima i saradnicima bude i nakon ukidanja vanrednog stanja omogućen nesmetan dalji akademski i profesionalni razvoj i ostvarivanje svih njihovih ciljeva i interesa kao članova mnogobrojne i solidarne akademske zajednice u Republici Srbiji. Ovaj visok prioritet članovi KONUS sprovodiće uz poštovanje svih propisanih mera za zaštitu javnog zdravlja i u stalnoj koordinaciji sa nadležnim organima javnih vlasti.“

Pored 14 (od ukupno 18) članova Rektorskog saveta i Stručne službe KONUS, sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
Brži protok interneta za sve studente

Kabinet predsednika Vlade Srbije u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija obezbedio je podršku teleoperatera da omoguće brz protok interneta za studente kojima je to neophodno.

Svi studenti kojima je neophodan brz internet da bi pratili online nastavu, potrebno je da pošalju sledeće podatke:

-ime i prezime
-operater kod kojeg je trenutno broj
-broj mobilnog telefona

Podatke poslati na tehnika@flv.edu.rs, najkasnije do srede 6.maja do 10 sati.