Obaveštenje za studente – završni rad

Poštovani studenti,

Uprkos svakodnevnici koju nam je donela pandemija COVID-19,
obaveštavamo vas da smo omogućili da nesmetano završite svoje studije
i na onim smerovima na kojima je, pored položenih svih ispita,
potrebno odbraniti i završni ili master rad.

Način odbrane je organizovan u prostorijama fakulteta u Novom Sadu i Nišu.
Na samoj odbrani pored kandidata biće neko od članova Komisije,
a omogućeno je da u istoj prostoriji bude prisutno i samo dva člana publike.

Ako kandidat želi da i drugi članovi publike prate tok odbrane,
to se može organizovati putem njihovog fakultetskog naloga
uključivanjem „Big Blue Button“ nazvanim „završni rad“,
koji se nalazi ispod svih studijskih programa na E-learn portalu.

Molimo vas da se poštuju naznačena uputstva
kako bi ovi svečani trenuci protekli na primeren način.

O svim detaljima, molimo da se dogovorite sa svojim mentorom.

U Novom Sadu, 09. 12. 2020.

Uprava Fakulteta
Uspešno završen 8. ciklus obuke u pisanju pravosudnih akata

01. decembra 2020. godine uspešno je završen još jedan, 8. po redu
ciklus obuke u pisanju pravosudnih akata koji realizujemo na našem Fakultetu.

Ovaj put bio je pravi izazov ispuniti predviđene aktivnosti uzimajući u obzir
aktuelnu epidemiološku situaciju i mere ograničenja.

Naš tim, koji je angažovan na ovom vidu vannastavne aktivnosti,
uz podršku tehničko-informatičke službe, uspešno je obuku realizovao
on-line putem elektronske platforme E-learn, i na taj način omogućio polaznicima
uspešno pohađanje i savladavanje predviđene materije.

Kao i do sada, pokazali smo odgovornost i spremnost da kao ozbiljna
visokoškolska institucija ispunimo zadatke i ciljeve koje smo postavili
i uspešno funkcionišemo u ovim izazovnim okolnostima.

Katedra za pravo