Menadžment u | poslovno-civilnoj bezbednosti

Osnovne akademske studije traju šest semestara. Svi predmeti su jednosemestralni, pri čemu su predmeti u prva dva semestra, uglavnom opšteg karaktera i uvode studente u osnove studija (zastupljeni su uglavnom teorijsko-metodološki i akademsko-opšteobrazovni predmeti). U oba semestra se sluša bar po jedan izborni predmet.

U trećem i četvrtom semestru predmeti konkretnije obrazuju studente iz naučnih oblasti bezbednosti i na ovom nivou osnovnog akademskog obrazovanja studenti mogu odabrati izborne predmete uglavnom akademsko-obrazovnog karaktera. Peti i šesti semestar su u pogledu nastavnog sadržaja tako koncipirani da predstavljaju usavršavanje znanja i praktičnih veština. Specifičnost našeg studijskog programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim poslom, s obzirom da su tokom studija organizovani različiti vidovi stručne prakse.

Zvanje

Nakon ostvarenih 180 ESP bodova na osnovnim akademskim studijama, stiče se diploma osnovnih akademskih studija i zvanje MENADŽER. Po završetku trogodišnjih studija studenti imaju mogućnost nastavka školovanja na četvrtoj godini studija Bezbednosti i kriminalistike u Novom Sadu i sticanja 240 ESP bodova i zvanja: DIPLOMIRANI MENADŽER BEZBEDNOSTI.

Struktura

Fond časova na osnovnim akademskim studijama je od 30 do 70 po predmetu semestralno. Opterećenost studenata (nastava, vežbe, predispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i vannastavne aktivnosti) ne prelazi 40 časova nedeljno, odnosno 900 časova po semestru.

Školska 2018-19. godina:

Prva Godina

 • Osnovi ekonomije
 • Sociologija
 • Uvod u pravo
 • Osnovi bezbednosti
 • Izborni blok I
  Poslovni engleski jezik 1
  Francuski jezik 1
 • Informatika
 • Poslovno pravo
 • Poslovna psihologija
 • Izborni blok II
  Poslovni engleski jezik 2
  Francuski jezik 2
 • Izborni blok III
  Ustavno pravo
  Istorija ekonomskih i
  pravnih odnosa

Druga Godina

 • Kriminalistika I
  taktika i tehnika
 • Korporativna bezbednost
 • Krivično pravo
 • Opšti i bezbednosni
  menadžment
 • Izborni blok IV
  Poslovni engleski jezik 3
  Francuski jezik 3
 • Kriminalistika II
  metodika i operativa
 • Privatna bezbednost
 • Javna bezbednost
 • Izborni blok V
  Poslovni engleski jezik 4
  Francuski jezik 4
 • Stručna praksa 1

Treća Godina

 • Sistem zaštite
  lica i objekata
 • Detektivska delatnost
 • Izborni blok VI
  Bezbednosna kultura
  Socijalna patologija
 • Bezbednost informacionih sistema
 • Krivično procesno pravo
 • Tehnički sistemi zaštite
 • Prekršajno pravo i pravo privrednih prestupa
 • Kriminologija
 • Izborni blok VII
  Viktimologija
  Bezbednost saobraćaja
 • Stručna praksa 2
 • Završni rad

Upis

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit ili im je priznat prijemni ispit, odnosno lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi akademskih studija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

 • Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:
 • Opšti uspeh u srednjoj školi – max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova)

Prijemni ispit

Prijave za prijemni ispit primaju se u prostorijama Fakulteta svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova. Prijemni ispit je u obliku testa koji sadrži pitanja iz opšte kulture i obrazovanja: Preuzmi:
Pitanja za Test opšte kulture i obrazovanja.pdf
Odgovori za Test opšte kulture i obrazovanja.pdf (*30 pitanja biće izabrana za Prijemni ispit – svako tačno odgovoreno pitanje nosi 2 boda)

Pripremna nastava

Svake godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizuje se besplatna pripremna nastava i konsultacije za polaganja prijemnog ispita za sve studijske programe. Tokom pripremne nastave budući studenti imaju prilike da se upoznaju sa nastavnim osobljem, samom ustanovom i svim mogućnostima koje se pružaju tokom studija. Preuzmi:
Termini pripremne nastave- Bezbednost i kriminalistika.pdf

Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta

Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2020/21. godinu na srodnim fakultetima (i ostvare minimum od 14 bodova) da se mogu upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita. Kandidatima koji su polagali prijemni ispit u 2019/20. takođe se mogu priznati rezultati prema gore navedenim kriterijumima.

Dokumenta

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41.
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro-račun Fakulteta broj: 160-930468-41. Prilikom popunjava uplatnica u delu poziv na broj kandidati navode svoj JMBG. Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2020/21. godinu odmah po objavljivanju rezultata. Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka školske 2020/21. godine, u skladu sa upisnim kvotama. Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2020/21. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova u prostorijama Fakulteta.

Prelazak sa drugih fakulteta

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi i to na akademskim studijama. Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:
 • molbu za upis na određeni studijski program (obrazac dobijaju prilikom apliciranja za upis)
 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)
Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu od 5.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro-račun Fakulteta broj 160-930468-41
Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41. U delu uplatnice poziv na broj kandidat navodi svoj JMBG.
Prijave za upis i prijemni ispit primaju se svakog radnog dana 09:00-16:00 časova i subotom 10:00-12:00 časova:
 • u Novom Sadu:
  Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata – subotom: I sprat, Studentska služba)
 • u Nišu:
  ul. Vojvode Mišića 48 (prostorije Studentske službe u Nišu)

Školarina

Na osnovu Odluke Saveta Fakulteta:
 • školarina za školsku 2020/21. godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u više rata (380 evra pri upisu + 9 rata po 130 evra) ili u celosti – uz popust od 5%
 • studenti Fakulteta su osigurani preko Generali Osiguranja Srbija

Stipendije

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2019/20. godini – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja – ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više – plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.
Ove studente stipendira Fondacija Lazar Vrkatić.

Karijere

 • javni sektor (policija, vojska, bezbednosno-informativna agencija, sektor za vanredne situacije) –
  svi operativni i bezbednosni poslovi
 • privatni sektor (preduzeća, ustanove) – menadžer bezbednosti
 • detektivske agencije
 • službe fizičko-tehničkog obezbeđenja – vlasnik, menadžer

Česta pitanja

Buduće kolege i budući studenti,
Kako se dosta vaših kolega interesuje za studiranje na našem fakultetu, pripremili smo listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko se ono što Vas zanima ne nalazi na listi, budite slobodni i pišite nam na e-mail: office@flv.edu.rs ili se raspitajte telefonom, pozivom na 021/4727-884 ili 018/294-200.
Više na stranici ČESTA PITANJA.